Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, khảo sát đánh giá thực trạng, kết quả phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong cơ sở giáo dục

28/08/2022 20:27

        Ngày 26/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào (GDĐT)tạo kiểm tra, khảo sát đánh giá thực trạng, kết quả phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong cơ sở giáo dục. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, Bộ GDĐT – Trưởng đoàn. Về phía Sở GDĐT có đồng chí Nguyễn Văn Tuế, Phó Giám đốc Sở tham dự buổi làm việc.

        Theo báo cáo của Sở GDĐT: Trong những năm qua, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong cơ sở giáo dục đã được triển khai hiệu quả; công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cho cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên góp phần ổn định an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội; công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội ngày càng được chú trọng quan tâm giúp kiểm soát, phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật đối với học sinh, học viên trong và ngoài nhà trường; Công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTP, TNXH được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú phù hợp với mỗi cấp học, bậc học Các cơ sở giáo dục đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đề ra những giải pháp có hiệu quả; huy động được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong và ngoài nhà trường tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên. Do chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho học sinh nên đã góp phần kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm trong thanh thiếu niên học sinh trong các nhà trường, phát huy hiệu quả nhiều mô hình tự quản trong công tác phòng, chống tội phạm ở các nhà trường.

        Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới nên đã tích cực, chủ động xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường - công an - gia đình và nghiêm túc triển khai các văn bản chỉ đạo của Sở GDĐT và địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự tới toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.

        Các cơ sở giáo dục đã thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh và Ngành giáo dục về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong thanh niên, thiếu niên và thực hiện tốt nội dung xây dựng trường học “An toàn về an ninh trật tự”. 100% các cơ sở giáo dục đã tổ chức ký cam kết giữa nhà trường với giáo viên, giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và với học sinh về thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.

       Kết quả: 100% các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ tích hợp vào các môn học chính khoá đặc biệt là bộ môn giáo dục công dân và các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 100% các cơ sở giáo dục đã nghiêm túc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tuyên truyền phòng, chống ma tuý, tội phạm và các tệ nạn xã hội khác trong thanh thiếu niên học sinh theo kế hoạch.

        Tại buổi là việc, Đoàn kiểm tra trao đổi các nội dung liên quan tới: Công tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Đảng, Chính phủ đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, vai trò của lãnh đạo đơn vị, chính quyền địa phương trong công tác phối hợp chỉ đạo thực hiện; Công tác triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT ngày 28/5/2015 của Bộ Công an - Bộ GDĐT; Công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục định hướng, nắm bắt diễn biến tư tưởng của học sinh, sinh viên về ý thức chấp hành pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm; Công tác phối hợp với cơ quan Công an và các cơ quan chức năng liên quan ở địa phương trong theo dõi, nắm bắt, xử lý các vấn về phức tạp xảy ra trong các trường học.

        Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, Bộ GDĐT đánh giá cao công tác công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Sở GDĐT Quảng Ninh trong việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong các cơ sở giáo dục, đồng thời đồng chí đề nghị Sở GDĐT trong thời gian tới cần rà soát lại công tác phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở GDĐT trong việc thực hiện Thông tư 06. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Sở GDĐT tiếp tục quán triệt, hướng dẫn, triển khai các Nghị quyết, Chương trình chính phủ về phòng chống tội phạm, trong đó nhấn mạnh vai trò nêu gương người đứng đầu; trách nhiệm của hiệu trưởng, của giáo viên chủ nhiệm, thành lập đường dây nóng tại các đơn vị; làm tốt việc phối hợp giữa gia đình – nhà trường – xã hội; phối hợp với Công an địa phương; tiếp tục tuyên truyền, định hướng, nắm bắt tư tưởng giáo viên, học sinh; đẩy mạnh đảm bảo sử dụng mạng an toàn cho học sinh; chuyển đổi số trong công tác quản lý học sinh, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống; triển khai Chỉ thị 08 về văn hóa học đường; tăng cường nhân rộng các mô hình điểm trên địa bàn tỉnh./.

Lê Thị Phượng - Chánh Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 669
Đã truy cập: 3525433