Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

18/12/2022 15:48

      Ngày 14/12/2022, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đinh Ngọc Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy- Phó Giám đốc Sở dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có 93 đảng viên của 09 chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

      Tại Hội nghị thông qua trình bày của báo cáo viên, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nắm bắt đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

      Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết và kết luận có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chi bộ và đảng viên của toàn Đảng bộ trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm tại các nghị quyết, kết luận.

      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Ngọc Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy yêu cầu các chi bộ cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các nghị quyết và kết luận; chủ động tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các chi bộ và đảng bộ bảo đảm, thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra; phát huy tính chủ động sáng tạo của các chi bộ và đảng viên để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GDĐT lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

      Một số hình ảnh về Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII và và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Tỉnh ủy tại Đảng bộ Sở GDĐT:

Nguyễn Thành Lâm - Chi bộ Phòng KHTC


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 810
Đã truy cập: 3763615