HN Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án “Phát triển GDMN GĐ 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”

27/12/2022 22:33

      Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch công tác năm 2022, Kế hoạch 3552/KH-SGDĐT, ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 26/12/2022 tại thành phố Hạ Long, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm (giai đoạn 2) triển khai thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 20/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” trong ngành Giáo dục.

      Hội nghị gồm 250 đại biểu là đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở GDĐT; Lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ phụ trách cấp học mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn toàn tỉnh (bao gồm cả loại hình công lập và ngoài công lập).

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Châu Hoài Thu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

      Tại Hội nghị, đại biểu được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án trong Ngành Giáo dục và 06 tham luận với các chủ đề xoay quanh các nhóm mục tiêu tại Đề án: (i1) Một số giải pháp phát triển mạng lưới trường lớp và  huy động trẻ trong độ tuổi MN ra lớp; (i2) Một số giải pháp phát triển mạng lưới trường lớp và  huy động trẻ trong độ tuổi MN ra lớp; (i3) Một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong các cơ sở GDMN; (i3) Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ sở GDMN giai đoạn 2021 – 2025; (i4) Giải pháp duy trì vững chắc kết quả phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi và công tác chuẩn bị các điều kiện triển khai Phổ cập GDMN cho trẻ mẫu giáo 3 và 4 tuổi; (i5) Một số giải pháp phát triển mạng lưới trường lớp và  huy động trẻ trong độ tuổi MN ra lớp.

      Hội nghị đã ghi nhận một số kết quả đạt được sau 02 năm triển khai Đề án, cụ thể: (i1) Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt 99,9% (đạt tỷ lệ quy định); (i2) Tỷ lệ huy động trẻ MG khuyết tật đạt 70,4% (vượt chỉ tiêu quy định 0,4%); (i3) Tỷ lệ trẻ học 2 buổi/ngày và tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 100,0% (đạt tỷ lệ quy định); (i4) Tỷ lệ trẻ SDD nhẹ cân, thấp còi và thừa cân đều giảm sâu hơn so với quy định từ 0,1% – 0,3%; (i5) Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 94,6% (vượt chỉ tiêu quy định 1,6%); (i6) Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 85,3% (vượt chỉ tiêu quy định 15,3%); (i7) Tỷ lệ xã đạt chuẩn PCGDMNCTENT tiếp tục được duy trì vững chắc  và không ngừng nâng cao chất lượng đơi với 100% số đơn vị cấp xã.

      Đối với các chỉ tiêu, mục tiêu cần tiếp tục quan tâm cũng được các đại biểu chỉ ra trong Hội nghị, gồm: (i1) Công tác phát triển mạng lưới trường lớp và  huy động trẻ trong độ tuổi mầm non ra lớp; (i2) Tỷ lệ trẻ ra học tại các cơ sở GDMN tư thục; (i3) Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; (i4) Tỷ lệ giáo viên đạt CNN mức khá trở lên.

      Để đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu Đề án vào năm 2025 theo đúng lộ trình, kế hoạch, bà Châu Hoài Thu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo:

       (i1) Toàn cấp học, tiếp tục có các giải pháp duy trì vững chắc các chỉ tiêu, mục tiêu và từng bước nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, mục tiêu đã đạt.

       (i2) Các Phòng GDĐT: (ii1) Tích cực tham mưu cho UBND cấp huyện tiếp tục tăng cường các điều kiện, đặc biệt điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cho các cơ sở GDMN nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học và các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc các chương trình, kế hoạch giai đoạn 2020 - 2025 của địa phương và Ngành. Rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu chưa đạt tại Đề án, có giải pháp để đảm bảo đạt được mục tiêu vào năm 2025; đẩy mạnh, thu hút tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển loại hình cơ sở GDMN tư thục ở địa bàn có điều kiện xã hội hóa, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của nhân dân trên địa bàn. Quan tâm, bố trí dành quỹ đất xây dựng cơ sở GDMN trong kế hoạch sử dụng đất đai của địa phương, đặc biệt là địa bàn có KCN, KCX; (ii2) Chỉ đạo các cơ sở GDMN trên địa bàn tập trung nâng cao chất lượng công tác chuyên môn để đảm bảo đạt được mục tiêu, chỉ tiêu của ngành trong thực hiện Đề án; (ii3) Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở GDMN trong thực hiện nhiệm vụ GDMN; (ii4) kiểm tra sau cấp phép thành lập, hoạt động đối với cơ sở GDMN; kiểm tra về thực hiện chính sách và công tác quản lý cơ sở GDMN, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, bảo đảm môi trường chăm sóc, giáo dục trẻ lành mạnh, thân thiện và an toàn; (ii5) Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ trong các cơ sở GDMN. Chỉ đạo các cơ sở GDMN tạo điều kiện và khuyến khích đội ngũ giáo viên tham gia học tập nâng chuẩn trình độ đào tạo, đảm bảo lộ trình quy định.

Quang cảnh đại biểu tham dự Hội nghị

Nguyễn Thị Thu Hà - Phòng GDTX và GDMN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 823
Đã truy cập: 3763628