Họp Hội đồng thẩm định, đánh giá và xếp loại tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ninh - lớp 5

29/12/2022 17:09

     Từ ngày 24-29/12/2022, Hội đồng thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp thẩm định, đánh giá và xếp loại Tài liệu giáo dục địa phương lớp 5. Đồng chí Châu Hoài Thu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp

Đ/c Châu Hoài Thu - Phó Giám đốc Sở GDĐT, Chủ tịch Hội đồng thẩm định khai mạc, chỉ đạo Hội nghị

    Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Hội đồng thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương lớp 5 trình bày tổng hợp ý kiến thẩm định Tài liệu. Theo đó, nội dung và hình thức Tài liệu được biên soạn theo hướng dẫn của các văn bản pháp quy, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, văn bản của UBND tỉnh Quảng Ninh, không trái với quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với tiêu chí chuẩn quốc gia về xuất bản phẩm.

     Các thành viên Hội đồng thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương đã thảo luận, đánh giá Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ninh lớp 5 theo tiêu chí tại  Điều 3, Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT quy định về việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

     Các ý kiến đánh giá Tài liệu đảm bảo tính chính xác, giá trị khoa học, giá trị lịch sử, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Nội dung Tài liệu thể hiện đúng và đầy đủ các vấn đề về văn hóa, lịch sử truyền thống của địa phương; các vấn đề về địa lý, kinh tế, chính trị - xã hội, môi trường của địa phương và các nội dung khác được thực hiện theo nội dung giáo dục địa phương quy định trong chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm tính cơ bản, khoa học, thiết thực, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Các thuật ngữ, khái niệm, định nghĩa, số liệu, sự kiện, hình ảnh cơ bản bảo đảm chính xác, khách quan, nhất quán và phù hợp với trình độ học sinh; các số liệu, sự kiện, hình ảnh có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh,…

Ảnh: Các thành viên Hội đồng thẩm định phát biểu.

     Bên cạnh đó các đại biểu góp các ý cách sử dụng từ ngữ trong biên soạn Tài liệu cần rõ ràng, thoát nghĩa, trong sáng, dễ hiểu; bổ sung thêm một số ý kiến vào tài liệu; sử dụng hình ảnh phong phú, đa dạng; đề nghị Ban biên soạn cần điều chỉnh một số từ ngữ chỉ địa danh; điều chỉnh một số chú thích của một số bài học để đảm bảo tính chính xác.

     Đại diện Ban biên soạn tài liệu Giáo dục địa phương lớp 5, Thạc sĩ Nguyễn Văn Tuế, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổng chủ biên tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học đã tiếp thu các ý kiến của Hội đồng thẩm định, sẽ triển khai điều chỉnh, bổ sung, hoàn thành tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định.

Ảnh: Thạc sĩ Nguyễn Văn Tuế, nguyên Phó GĐ Sở GDĐT, Tổng chủ biên tài liệu GDĐP cấp tiểu học tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định.

     Kết luận cuộc họp, đồng chí Châu Hoài Thu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ninh đánh giá Tài liệu Giáo dục địa phương lớp 5 qua nhiều vòng lấy ý kiến góp ý, điều chỉnh, dạy thực nghiệm và tổ chức thẩm định; đến nay Hội đồng cơ bản nhất trí với Tài liệu sau khi được bổ sung, cập nhật; yêu cầu Ban biên soạn tiếp tục tiếp thu sau thẩm định để hoàn thiện Tài liệu. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổ chức bỏ phiếu đánh giá Tài liệu và yêu cầu Hội đồng hoàn thành các biên bản, hồ sơ, tài liệu sau thẩm định để bàn giao về Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh theo quy định.

Vũ Thị Thúy Hà - PTP Phòng Giáo dục phổ thông


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 793
Đã truy cập: 3763598