Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú tỉnh Quảng Ninh

02/03/2023 14:21

     Sáng ngày 02/3/2023, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGƯT) tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại cuộc họp

     Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp tỉnh báo cáo Hội đồng quá trình triển khai việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cụ thể:

     Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT ngày 04/10/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16, năm 2023; Công văn số 5227/UBND-GD ngày 04/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023.

     Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2389/SGDĐT-VP ngày 25/8/2022 về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 16 năm 2023; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có Công văn số 3200/LĐTBXH-GDNN ngày 06/10/2022 về việc đăng ký xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 16 năm 2023. Đến hết ngày 11/01/2023 có 05 Hội đồng cấp huyện, Sở gửi Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT lên Hội đồng cấp tỉnh cụ thể:

     (1) Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT huyện Ba chẽ: 01 nhà giáo (Tờ trình số 320/TTr-HĐ ngày 30/12/2022 của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGƯT lần thứ 16, năm 2023 đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT cho nhà giáo Nguyễn Sinh Khoa – Giáo viên Trường THCS Thị trấn, huyện Ba Chẽ.

     (2) Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT huyện Tiên Yên (Tờ trình số 04/TTr-HĐ ngày 03/01/2023) đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT cho nhà giáo Nguyễn Mai Khanh, Hiệu trưởng Trường TH Đông Ngũ II, huyện Tiên Yên.

     (3) Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT thành phố Uông Bí (Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 03/01/2023) đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT cho 02 nhà giáo gồm: (1) Nhà giáo Phạm Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Lợi, thành phố Uông Bí; (2) Nhà giáo Mạc Thị Kim Loan, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Toản, thành phố Uông Bí

     (4) Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT thành phố Hạ Long (Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 10/01/2023) đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT cho 08 nhà giáo gồm (1) Nhà giáo Phạm Minh Huệ, Hiệu trưởng Trường MN Hạ Long, thành phố Hạ Long; (2) Nhà giáo Hoàng Thị Vân, Hiệu trưởng Trường MN Hà Phong, thành phố Hạ Long; (3) Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hạ Long, thành phố Hạ Long; (4) Nhà giáo Lê Thị Sinh Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Hà Khẩu, thành phố Hạ Long; (5) Nguyễn Thị Thu Lương, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng, thành phố Hạ Long; (6) Đàm Thị Kim Cúc, giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Hạ Long; (7) Đào Thị Cúc, giáo viên Trường THCS Trọng Điểm, thành phố Hạ Long; (8) Bùi Thị Kim Oanh, giáo viên Trường THCS Trọng Điểm, thành phố Hạ Long.

     (5) Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Sở Giáo dục và Đào tạo (Tờ trình số 60/TTr-HĐ ngày 10/01/2023) đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT cho 05 nhà giáo gồm: (1) Nhà giáo Đào Thị Diệp, giáo viên Trường THPT Bãi Cháy (2) Nhà giáo Lê Thị Huệ, nguyên giáo viên Trường THPT Hòn Gai (3) Nhà giáo Phạm Văn Ninh, giáo viên Trường THPT Chuyên Hạ Long (4) Nhà giáo Đỗ Thị Diệu Thúy, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hạ Long (5) Nhà giáo Khổng Thị Thu Trang, giáo viên Trường THPT Chuyên Hạ Long.

     Thực hiện quy định tại Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, Nhà giáo Ưu tú”, sau khi tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng và tổ Thư ký, Sở Giáo dục và Đào tạo (cơ quan thường trực Hội đồng) đã tham mưu cho Hội đồng triển khai thực hiện các nội dung: Ban hành Thông báo danh sách nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu NGND), NGƯT lần thứ 16, năm 2023 gửi đến các Hội đồng cấp cơ sở, Hội đồng cấp huyện để lấy ý kiến cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động (Công văn số 238/HĐNGNDNGƯT ngày 07/02/2023); Đăng tải danh sách nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh để lấy ý kiến nhân dân từ ngày 07/02 - 20/02/2023 (Công văn số 240/HĐ ngày 07/02/2023); Tổ chức thẩm định hồ sơ các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT lên Hội đồng cấp tỉnh.

     17 nhà giáo được đề nghị xét tặng lần này đã được lựa chọn từ cấp cơ sở, cấp Sở Giáo dục và Đào tạo, cấp huyện trước khi chuyển đến Hội đồng cấp tỉnh, gồm 02 đối tượng: 09 nhà giáo là cán bộ quản lý (02 nhà giáo cấp học Mầm non; 4 nhà giáo cấp Tiểu học, 02 nhà giáo cấp THCS, 01 nhà giáo cấp THPT); 08 nhà giáo là giáo viên trực tiếp đứng lớp (04 nhà giáo cấp trung học cơ sở, 04 nhà giáo cấp THPT). Đây là những cá nhân nhà giáo có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành giáo dục của tỉnh Quảng Ninh, có quá trình phấn đấu liên tục; là gương tiêu biểu, đi đầu trong đổi mới công tác giảng dạy, quản lý của ngành.

     Sau khi xem xét, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng đã thảo luận, quyết định bỏ phiếu tín nhiệm đối với 16 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

     Kết quả 16/16 nhà giáo đạt 100% số phiếu tín nhiệm của tổng số thành viên của Hội đồng, cụ thể như sau:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ - Nơi công tác

1

Đàm Thị Kim Cúc

1971

Giáo viên, Trường THCS Lý Tự Trọng,

 thành phố Hạ Long

2

Đào Thị Cúc

1971

Giáo viên, Trường THCS Trọng Điểm,

 thành phố Hạ Long

3

Đào Thị Diệp

1980

Tổ trưởng chuyên môn Tổ Sử - Địa – GDCD
Trường THPT Bãi Cháy

4

Phạm Thị Thu Hà

1969

Hiệu trưởng, Trường tiểu học Lê Lợi,

thành phố Uông Bí

5

Lê Thị Sinh Hồng

1968

Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Hà Khẩu,

 thành phố Hạ Long

6

Phạm Minh Huệ

1973

Hiệu trưởng, Trường mầm non Hạ Long,

 thành phố Hạ Long

7

Lê Thị Huệ

1966

Nguyên Tổ trưởng chuyên môn Tổ Song ngữ,

Trường THPT Hòn Gai

8

Nguyễn Mai Khanh

1982

Hiệu trưởng, Trường tiểu học Đông Ngũ II, huyện Tiên Yên

9

Nguyễn Sinh Khoa

1982

Giáo viên, Trường THCS Thị trấn Ba Chẽ,

 huyện Ba Chẽ

10

Mạc Thị Kim Loan

1970

Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Trần Quốc Toản, thành phố Uông Bí

11

Phạm Văn Ninh

1981

Tổ trưởng chuyên môn Tổ Toán - Tin, Trường THPT Chuyên Hạ Long

12

Bùi Thị Kim Oanh

1976

Giáo viên, Trường THCS Trọng Điểm,

thành phố Hạ Long

13

Đỗ Thị Diệu Thúy

1975

Hiệu trưởng, Trường THPT Chuyên Hạ Long

14

Nguyễn Thị Thu Thủy

1975

Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Hạ Long,

 thành phố Hạ Long

15

Khổng Thị Thu Trang

1981

Tổ trưởng chuyên môn Tổ Lịch sử - Địa lý
Trường THPT Chuyên Hạ Long

16

Hoàng Thị Vân

1971

Hiệu trưởng, Trường mầm non Hà Phong,

thành phố Hạ Long

     Căn cứ vào kết quả, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu Hội đồng hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền theo quy định./.

Nguyễn Thị Huyền Trang - CV Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 576
Đã truy cập: 3797488