NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH QUẢNG NINH TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG 40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN, VỮNG VÀNG BƯỚC TIẾP TRÊN HÀNH TRÌNH ĐỔI MỚI

06/03/2023 09:36

Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển…

     Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Trong chặng đường 40 năm qua, thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về phát triển GD&ĐT, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và các văn bản chỉ đạo về thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương và sự quan tâm chăm lo của toàn xã hội, Ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh đã tập trung triển khai, tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ và đã đạt được những thành tựu, kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Các em học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh cấp quốc gia, quốc tế năm học 2021-2022 được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo

     Từ một tỉnh có nền Giáo dục và Đào tạo phát triển chưa mạnh, thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên ở các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, đến nay mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư, củng cố, rà soát, điều chỉnh sáp nhập, dồn ghép theo từng năm học cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh và nhân dân. Toàn tỉnh có 645 trường mầm non, phổ thông, trong đó đã huy động xã hội hóa đầu tư và duy trì phát triển 59 trường tư thục từ cấp mầm non đến cấp THPT; có 13 Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện và 339 cơ sở giáo dục thường xuyên khác (123 Trung tâm ngoại ngữ, tin học; 39 trung tâm giáo dục kĩ năng sống, 177 trung tâm học tập cộng đồng) có chức năng giáo dục, cập nhật kiến thức, kĩ năng cho người học. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia của Quảng Ninh có 551/631 trường (đạt 87,32%) cao hơn bình quân chung toàn quốc (49,1%), trong đó khu vực khó khăn 95,65% cao hơn mức bình quân của vùng trung du miền núi phía Bắc (50,9%); khu vực thuận lợi 80,39%, cao hơn khu vực đồng bằng sông Hồng (65,5%). Ngân sách đầu tư cho giáo dục, đào tạo luôn chiếm tỷ lệ trên 20% trong tổng chi ngân sách tỉnh.

     Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành giáo dục được quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo đảm bảo ngày càng được nâng lên về trình độ và chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Đến nay, toàn ngành có gần 22 nghìn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó 84,2% giáo viên ở các cấp học đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn; toàn ngành hiện có 06 tiến sĩ, 05 nhà giáo đang hoàn thiện chương trình nghiên cứu sinh, tỷ lệ nhà giáo có trình độ thạc sĩ và cao cấp lý luận chính trị ngày càng tăng lên; đã có 123 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; nhiều tập thể, cá nhân được tặng Huân chương, Bằng khen Chính phủ, hàng nghìn giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và nhiều danh hiệu phần thưởng cao quý khác. Đó là sự ghi nhận, biểu dương, động viên khích lệ to lớn đối với những thầy giáo, cô giáo đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh.

     Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn ngày càng được quan tâm và đạt được nhiều thành tích quan trọng.Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT hằng năm đều đạt cao (năm 2020: 96,33 %, năm 2021: 97,40%, năm 2022: 97,60%); trong 2 năm trở lại đây, điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Quảng Ninh có bước tiến bộ vượt bậc, năm 2022 xếp thứ 31/63 tỉnh, thành cả nước, tăng 05 bậc so với năm 2021, tăng 21 bậc so với năm 2019; tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường Đại học, tỷ lệ học sinh giỏi các cấp năm sau cao hơn năm trước; đặc biệt trong mấy năm gần đây, Quảng Ninh đã có nhiều thành tích vượt trội như: có 03 học sinh đạt giải học sinh giỏi khu vực, quốc tế các môn Sinh học, Vật lý, Tin học; nhiều học sinh đạt giải cuộc thi sáng chế KHKT cấp quốc tế. Tại các cuộc thi trong nước như “Đường lên đỉnh Olympia”, sáng tạo KHKT, các môn năng khiếu thể dục, thể thao, Quảng Ninh luôn là địa phương ghi dấu ấn với nhiều thành tích đứng đầu và trong Top các tỉnh, thành có nhiều giải thưởng được Bộ GD&ĐT đánh giá cao. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Ngành luôn duy trì, giữ vững kết quả phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3 là mức cao nhất và phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt mức độ 2; quy mô giáo dục nghề nghiệp ngày càng tăng, chất lượng ngày càng được cải thiện.

     Với những thành quả đáng ghi nhận nêu trên, có thể khẳng định, ngành Giáo dục Quảng Ninh đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và thực sự trở thành một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm qua.

Vững vàng bước tiếp trên hành trình đổi mới…

     Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định rõ nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tới là tiếp tục sắp xếp lại hệ thống trường học; phát triển hài hòa giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng miền, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách. Cải cách toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, có lộ trình xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục các cấp học đạt chuẩn quốc gia. Nâng cao chất lượng hiệu quả dạy và học ngoại ngữ; coi trọng dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Xây dựng mội trường giáo dục lành mạnh, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, xử lý nghiêm tiêu cực. Thực hiện lộ trình hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông. Tăng đầu tư hợp lý từ ngân sách cho giáo dục, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo, phát triển mạnh mẽ mô hình giáo dục thông minh. Tổ chức tốt việc phân luồng cho học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở gắn với đào tạo nghề và giải quyết việc làm ngay tại địa bàn. Có chính sách phù hợp với khuyến khích phát triển các mô hình giáo dục chất lượng cao ngoài công lập; thực hiện cơ chế tự chủ đối với một số trường phổ thông tại các đô thị lớn, nơi có điều kiện; thí điểm cơ chế cho thuê một số cơ sở giáo dục sẵn có theo nguyên tắc bảo đảm tất cả học sinh được đến trường…

          Với những mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh luôn nhận thức rõ những cơ hội và cả những thách thức đặt ra với toàn ngành trong giai đoạn tới: cần từng bước tháo gỡ và khắc phục những khó khăn trước mắt về việc thiếu hụt đội ngũ để thực hiện tốt nhất và đáp ứng yêu cầu của chương trình GDPT mới; nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn tương xứng với vị thế của Tỉnh, với sự kì vọng của nhân dân; nâng cao hơn nữa đời sống cho cán bộ giáo viên ở các vùng có dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo; cải thiện chất lượng giáo dục ở một số trường THPT tư thục và giáo dục thường xuyên, các trường ở vùng sâu, vùng xa để đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, nâng vị trí xếp hạng của nền giáo dục Quảng Ninh lên một tầm cao mới so với mặt bằng chung trên toàn quốc.

          Toàn ngành Giáo dục Quảng Ninh đang từng ngày nỗ lực đổi mới, phát huy tối đa đội ngũ hiện có, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thực hiện tốt các phong trào thi đua, khơi dậy niềm yêu nghề của các cán bộ, giáo viên, niềm ham thích học tập và say mê nghiên cứu khoa học của học sinh, tổ chức tốt các hoạt động phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất của người học… để đưa nền giáo Quảng Ninh ngày càng phát triển khởi sắc hơn nữa trong giai đoạn tới./.

Lê Thị Phượng - Chánh Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 133
Đã truy cập: 3625446