Tập huấn Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên trong các cơ sở GDMN tư thục

03/08/2023 06:01

       Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, trong 02 ngày từ 01-02/8/2023, tại thành phố Hạ Long, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh tổ chức tập huấn “Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên trong các cơ sở GDMN tư thục”.

        Đại biểu triệu tập gồm 125 học viên là đại diện chuyên viên phụ trách cấp học mầm non thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố có cơ sở giáo dục mầm non tư thục; cán bộ quản lý, chủ cơ sở, giáo viên cốt cán tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh.

       Đến dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Châu Hoài Thu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 Đồng chí Châu Hoài Thu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn

 

        Lớp tập huấn tập trung vào một số nội dung: (1) Quán triệt các văn bản liên quan đến giáo dục mầm non tư thục; (2) Hướng dẫn Chính sách pháp luật về lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non tư thục; (3) Hướng dẫn xử trí một số trường hợp liên quan đến sức khỏe và an toàn cho trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non; (4) Hướng dẫn quản lý, tổ chức và hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non tư thục.

      Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, đồng chí Châu Hoài Thu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo: (1) Sau hội nghị tập huấn tại cấp tỉnh, các phòng Giáo dục và Đào tạo bố trí thời gian hợp lý, lựa chọn hình thức phù hợp để triển khai tập huấn cho 100% cán bộ quản lý, chủ cơ sở, giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục; (2) Tham mưu cho UBND cấp huyện triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 phê duyệt “Đề án phát triển giáo dục mầm non tư thục tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030” và Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh; (3) Tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tổ chức rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục; (4) Các cán bộ, chủ cơ sở, giáo viên tham gia lớp tập huấn vận dụng linh hoạt những kiến thức đã được tiếp thu tại lớp tập huấn vào thực hiện nhiệm vụ quản lý, tổ chức và hoạt động tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục đảm bảo đúng quy định; (5) Khuyến khích đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các lớp đào tạo nâng trình độ chuẩn; các chủ đầu tư, chủ cơ sở tạo điệu kiện cho đội ngũ tham gia đào tạo đạt chuẩn theo quy định.

                             Các báo cáo viên hướng dẫn, trao đổi, thực hành tại lớp tập huấn                                                                                Nguyễn Thị Thu Hiền-Phòng GDTXMN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 791
Đã truy cập: 3763596