Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục Tiểu học

12/09/2023 09:57

Sáng ngày 08/9/2023, tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh Quảng Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục tiểu học. Đồng chí Nguyễn Thị Thuý - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Đình Hải - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Vũ Bích Liên - Phó Chủ tịch công đoàn ngành giáo dục; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục phổ thông, đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và hiệu trưởng các trường Tiểu học, trưởng phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản cho biết 'CỘNG SÁN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIÊM VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2023- 2024 Quảng Ninh, ngày 08 tháng 9 2023'

Đ/c Nguyễn Thị Thuý - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở GDĐT chủ trì Hội thảo

 Đồng chí Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông báo cáo: Năm học 2022 - 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học đối với giáo dục tiểu học theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân tỉnh; chỉ đạo các đơn vị tham mưu Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện sắp xếp, tổ chức mạng lưới trường học, các điểm trường, lớp học cấp tiểu học phù hợp với tình hình địa phương và đáp ứng nhu cầu người học; có phương án kịp thời đầu tư, bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Quy mô mạng lưới trường lớp tiểu học đa dạng, toàn tỉnh có 221 trường phổ thông có cấp tiểu học (giảm 01 trường so với năm học trước); trong đó có 158 trường Tiểu học, có 51 trường TH&THCS, có 07 trường TH-THCS&THPT (trong đó 01 trường liên cấp quốc tế), có 05 trường phổ thông dân tộc bán trú. Tổng số lớp cuối năm học: 4.370 (giảm 113 lớp so với năm học trước), trong đó công lập: 4.225 lớp; ngoài công lập: 145 lớp. Số lớp ghép: 63. Tổng số học sinh: 133.409 (giảm 2.309 học sinh so với năm học trước); trong đó công lập: 129.799 học sinh; ngoài công lập: 3.610 học sinh.

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Đ/c Vũ Thị Thuý Hà - Phó TP GDPT đánh giá kết quả năm học 2022-2023,

và hướng dẫn các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024

Trong năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiểu học tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3 và chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với lớp 4 và lớp 5. Trong đó, 100% học sinh khối lớp 3 đảm bảo đủ điều kiện được học môn Tiếng Anh, Tin học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo các địa phương chuẩn bị các điều kiện thực hiện hiệu quả, biên soạn và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương vượt tiến độ và đảm bảo chất lượng. Tổ chức các hội nghị tập huấn, chuyên đề về dạy và học các môn học, đặc biệt là các môn học mới như Tin học và Công nghệ, giáo dục STEM, giáo dục địa phương,… qua đó đội ngũ giáo viên được chia sẻ cùng nhau về những vướng mắc trong quá trình thực tế dạy học.

Về kết quả giáo dục, năm học 2022-2023, toàn cấp học có 98,97% học sinh hoàn thành chương trình lớp học và 99,98% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Chất lượng giáo dục của học sinh là người dân tộc thiểu số năm học 2022-2023 cao so với năm học 2021-2022 (tỉ lệ hoàn thành chương trình lớp học tăng 0,13%, tỉ lệ hoàn thành chương trình tiểu học tăng 0,18%).

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang học và văn bản 

Toàn cảnh Hội nghị

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục tiểu học, đồng chí Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông: nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và trường tiểu học chuẩn quốc gia; sắp xếp bố trí hợp lý phòng học bộ môn khoa học và công nghệ; tăng cường chuyển đổi số và giáo dục kỹ năng công dân số; triển khai giáo dục STEM; tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung giáo dục địa phương và đặc biệt là nội dung giáo dục "Địa phương em” trong môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 và chuẩn bị các điều kiện tốt để thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang học và đám đông 

Đ/c Hoàng Hải Long -TP GDĐT thành phố Móng Cái nêu những khó khăn,

bất cập do thiếu giáo viên để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày

Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được trong năm học vừa qua; những khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục những khó khăn, thách thức nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học trong năm học 2023-2024 các năm học tiếp theo. Các ý kiến thảo luận của lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo: Hạ Long, Uông Bí, Móng Cái, Cẩm Phả, Đông Triều, Hải Hà, Tiên Yên, Vân Đồn, Ba Chẽ, Bình Liêu và Hiệu trưởng các trường TH: Nguyễn Bá Ngọc, Thị trấn Trới, Thanh Lân đã được lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị thuộc Sở giải đáp, tư vấn, tháo gỡ, đồng thời ghi nhận những cách làm chủ động, linh hoạt, những giải pháp sáng tạo của các địa phương, cơ sở giáo dục.

Có thể là hình ảnh về 1 người, TV và văn bản

Đ/c Phạm Ngọc Quang - HT Trường TH Nguyễn Bá Ngọc chia sẻ giải pháp trong quản trị nhà trường để quản lý đội ngũ, quản lý chuyên môn trên môi trường số.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thuý - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khen ngợi công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị chu đáo, chất lượng của báo cáo và các nội dung đại biểu tham luận, thảo luận tại Hội nghị; đồng chí Giám đốc Sở ghi nhận và biểu dương những cố gắng, kết quả, thành tích mà cấp tiểu học đạt được trong năm học qua. Tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 05/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025, định hướng đến 2030 và đặt ra những yêu cầu của toàn cấp học trong năm học mới cần phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế; đồng thời có biện pháp cần phải quyết liệt, sáng tạo và chủ động hơn nữa để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; thực hiện triệt để phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình, tự chịu trách nhiệm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra,…. Đồng chí lưu ý các đơn vị cần tích cực đổi mới hơn nữa, vận dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến như giáo dục STEM, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong quản lý và dạy học, đặc biệt chú trọng xây dựng kho học liệu số để thúc đẩy sáng tạo trong giáo viên, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục. Đồng chí Giám đốc Sở cũng đề nghị lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo quan tâm tham mưu Uỷ ban nhân dân cấp huyện rà soát, đầu tư cơ sở vật chất, ưu tiên bố trí đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên cấp tiểu học hợp lý nhằm tăng tỷ lệ dạy học 2 buổi/ngày để thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và thực hiện tốt các Kế hoạch của UBND tỉnh, của ngành giáo dục để triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU của Tỉnh uỷ Quảng Ninh.

                              Vũ Thị Thuý Hà_Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục phổ thôngGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 827
Đã truy cập: 3763632