Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo

28/12/2023 11:24

Ngày 28/12/2023, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở GDĐT chủ trì hội nghị.

Năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, sự chỉ đạo kịp thời, linh hoạt của Đảng bộ Sở GDĐT, tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng, phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, nỗ lực không ngừng của cán bộ, đảng viên, Đảng bộ đã ban hành 193 văn bản triển khai các nhiệm vụ trọng tâm; hoàn thành đạt và vượt 3/3 chỉ tiêu được UBND tỉnh giao; củng cố duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ; chất lượng giáo dục của tỉnh đã có những bứt phá quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Tại Hội nghị các chi bộ phòng Tổ chức Cán bộ và Quản lý chất lượng, phòng Giáo dục Thường xuyên và Giáo dục Mầm non, trường PTDTNT tỉnh đã trình bày tham luận về giải pháp phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ công chức, viên chức và lao động trong đơn vị; công tác xây dựng đoàn kết trong đảng; vấn đề nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ

chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục học sinh.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy- Bí thư Đảng bộ- Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thúy- Bí thư Đảng bộ- Giám đốc Sở đề nghị các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ tập trung triển khai một số công việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2024, cụ thể như sau:

Trên cơ sở Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chương trình số 3638/CTr-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh, Nghị quyết của Đảng bộ Khối Nghị quyết của Đảng bộ Sở GDĐT về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, các chi bộ khẩn trương cụ thể hóa, triển khai kịp thời các nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của chi bộ, đơn vị. Tập trung xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án trọng tâm của Ngành, đặc biệt là tham mưu: (i1) Đề án “Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; (i2) Đề án vị trí việc làm khối các đơn vị sự nghiệp công lâp trực thuộc và Đề án vị trí việc làm khối hành chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; (i3) Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Các chi bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng nghiêm túc, đặc biệt là Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 05/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông; Chỉ thị của Bộ GDĐT và Kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023 – 2024;  Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chương trình số 3638 /CTr-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh; Nghị quyết của Đảng bộ Khối và Nghị quyết của Đảng bộ Sở GDĐT về phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Tiếp tục chỉ đạo đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ trong Đảng. Quan tâm đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng; thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý đảng viên tại đơn vị và nơi cư trú; nêu cao trách nhiệm thực hiện Điều lệ Đảng trong đảng viên và tổ chức đảng, đặc biệt là trách nhiệm “nêu gương” của đảng viên giữ chức trách nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo. Chuẩn bị nguồn cán bộ cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 phục vụ Đại hội Đảng bộ Sở GDĐT lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Đinh Ngọc Sơn – Phó Bí thư Đảng bộ- Phó Giám đốc Sở trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại Hội nghị

Thực hiện xây dựng chương trình kiểm tra của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, chương trình kiểm tra, giám sát của các chi bộ năm 2024; tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo hướng kiểm tra, giám sát ngay trong quá trình đang triển khai để phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm từ xa, từ sớm, từ đơn vị, cơ sở; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát; cử đảng viên phụ trách tham gia tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát.

Nhân dịp này, Đảng bộ đã tổ chức khen thưởng 01 chi bộ và 14 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023

Tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo

Chi bộ Phòng TCCB&QLCL trình bày tham luận 

 Chi bộ GDTX-MN trình bầy tham luận

Chi bộ trường PTDT NT tỉnh trình bầy tham luận

 Nguyễn Thành Lâm_Văn phòngGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 541
Đã truy cập: 3803255