Trang chủ Tin hoạt động
HN Sơ kết 02 năm (GĐ 2) triển khai thực hiện KH số 137/KH-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện QĐ số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của TTCP phê duyệt ĐA “Phát triển GDMN GĐ 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” trong ngành GD
27/12/2022 22: 33:00
HN Sơ kết 02 năm (GĐ 2) triển khai thực hiện KH số 137/KH-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện QĐ số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của TTCP phê duyệt ĐA “Phát triển GDMN GĐ 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”
27/12/2022 22: 33:00
HN Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án “Phát triển GDMN GĐ 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”
27/12/2022 22: 33:00
BẾ GIẢNG LỚP TIẾNG DAO THANH PHÁN TẠI HUYỆN BÌNH LIÊU NĂM 2022
27/12/2022 10: 20:00
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
18/12/2022 15: 48:00
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC KỲ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG DÂN TỘC DAO THANH PHÁN NĂM 2022
11/12/2022 17: 53:00
Tập huấn Hướng dẫn triển khai Chương trình Giáo dục mầm non sau sửa đổi bổ sung phù hợp với bối cảnh hiện nay
30/11/2022 09: 09:00
Thông báo Kết quả thi viết kiến thức chung và sát hạch trình độ ngoại ngữ kỳ thi tuyển CBQL
29/11/2022 13: 58:00
NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH QUẢNG NINH TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG 40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN, VỮNG VÀNG BƯỚC TIẾP TRÊN HÀNH TRÌNH ĐỔI MỚI
25/11/2022 15: 34:00
Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
20/11/2022 15: 26:00
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 197
Đã truy cập: 3622052
Thông tin báo chí