Trang chủ Tin hoạt động
Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ 16, năm 2023
06/01/2023 21: 47:00
Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023
01/01/2023 15: 10:00
Họp Hội đồng thẩm định, đánh giá và xếp loại tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ninh - lớp 5
29/12/2022 17: 09:00
Ngành Giáo dục Quảng Ninh đạt thành tích cao Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022
29/12/2022 15: 15:00
HN Sơ kết 02 năm (GĐ 2) triển khai thực hiện KH số 137/KH-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện QĐ số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của TTCP phê duyệt ĐA “Phát triển GDMN GĐ 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” trong ngành GD
27/12/2022 22: 33:00
HN Sơ kết 02 năm (GĐ 2) triển khai thực hiện KH số 137/KH-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện QĐ số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của TTCP phê duyệt ĐA “Phát triển GDMN GĐ 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”
27/12/2022 22: 33:00
HN Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án “Phát triển GDMN GĐ 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”
27/12/2022 22: 33:00
BẾ GIẢNG LỚP TIẾNG DAO THANH PHÁN TẠI HUYỆN BÌNH LIÊU NĂM 2022
27/12/2022 10: 20:00
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
18/12/2022 15: 48:00
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC KỲ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG DÂN TỘC DAO THANH PHÁN NĂM 2022
11/12/2022 17: 53:00
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 479
Đã truy cập: 3798320
Thông tin báo chí