Trang chủ Tin hoạt động
Tài liệu tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông
03/02/2023 21: 13:00
Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ 16, năm 2023
06/01/2023 21: 47:00
Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023
01/01/2023 15: 10:00
Họp Hội đồng thẩm định, đánh giá và xếp loại tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ninh - lớp 5
29/12/2022 17: 09:00
Ngành Giáo dục Quảng Ninh đạt thành tích cao Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022
29/12/2022 15: 15:00
HN Sơ kết 02 năm (GĐ 2) triển khai thực hiện KH số 137/KH-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện QĐ số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của TTCP phê duyệt ĐA “Phát triển GDMN GĐ 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” trong ngành GD
27/12/2022 22: 33:00
HN Sơ kết 02 năm (GĐ 2) triển khai thực hiện KH số 137/KH-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện QĐ số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của TTCP phê duyệt ĐA “Phát triển GDMN GĐ 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”
27/12/2022 22: 33:00
HN Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án “Phát triển GDMN GĐ 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”
27/12/2022 22: 33:00
BẾ GIẢNG LỚP TIẾNG DAO THANH PHÁN TẠI HUYỆN BÌNH LIÊU NĂM 2022
27/12/2022 10: 20:00
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
18/12/2022 15: 48:00
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1118
Đã truy cập: 3538996
Thông tin báo chí