Trang chủ Thông báo
V/v cung cấp tài liệu phục vụ các ứng viên thi tuyển chức danh lãnh đạo, cán bộ quản lý
13/05/2015 15: 21:44
V/v cung cấp tài liệu phục vụ các ứng viên thi tuyển chức danh lãnh đạo, cán bộ quản lý
V/v cung cấp tài liệu phục vụ các ứng viên thi tuyển chức danh Hiệu trưởng THPT Uông Bí
02/02/2015 15: 31:26
V/v cung cấp tài liệu phục vụ các ứng viên thi tuyển chức danh Hiệu trưởng THPT Uông Bí
V/v cung cấp tài liệu phục vụ các ứng viên thi tuyển chức danh lãnh đạo, cán bộ quản lý
25/12/2014 18: 10:28
V/v cung cấp tài liệu phục vụ các ứng viên thi tuyển chức danh lãnh đạo, cán bộ quản lý
Tài liệu hội nghị giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ của trẻ em và công tác trợ giúp pháp lý năm 2014
09/09/2014 15: 37:52
V/v Thông báo văn bản mới ban hành
05/09/2014 16: 17:27
BÁO CÁO Tổng kết năm học 2013 - 2014 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014 - 2015
14/08/2014 22: 14:11
V/v Thông báo văn bản mới ban hành
21/07/2014 16: 25:41
Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh
30/05/2014 09: 17:11
Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh
30/05/2014 07: 47:51
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
30/05/2014 07: 46:33
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 227
Đã truy cập: 1981810