Trang chủ Thủ tục hành chính công
Danh sách thủ tục hành chính
Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Giáo dục - Đào tạo Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Thủ tục Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Giáo dục - Đào tạo Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Giáo dục - Đào tạo Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục - Đào tạo Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Thủ tục xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục - Đào tạo Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục - Đào tạo Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục - Đào tạo Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non Giáo dục - Đào tạo Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục - Đào tạo Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học Giáo dục - Đào tạo Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học Giáo dục - Đào tạo Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Thủ tục xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học (vào lớp đầu cấp trung học phổ thông) Giáo dục - Đào tạo Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Giáo dục - Đào tạo Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Thủ tục công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục - Đào tạo Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia Giáo dục - Đào tạo Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục - Đào tạo Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục - Đào tạo Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Giáo dục - Đào tạo Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Giáo dục - Đào tạo Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục - Đào tạo Sở Giáo Dục và Đào Tạo
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1012
Đã truy cập: 1927786