Trang chủ Hoạt động của Đảng ủy, Chi bộ
Bản tin sinh hoạt chi bộ số 7/2002 - Nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng tháng 7/2022
08/07/2022 16: 59:00
Về việc chuẩn bị Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư
25/06/2022 09: 38:00
Bộ tài liệu phục vụ Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025
22/06/2022 15: 58:00
Kế hoạch của Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư về quán triệt, triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án số 02 ĐA/ĐUK ngày 30/12/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
20/05/2022 10: 06:00
Kế hoạch thông tin, truyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 của Đảng ủy cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư
16/05/2022 16: 42:00
Triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
06/05/2022 16: 16:00
Khẳng định vị thế, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
04/05/2022 13: 33:00
Ngành kiểm tra của Đảng đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng,...
Triển khai công tác tuyên truyền trong tháng 5/2022 tại Đảng bộ cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư
04/05/2022 13: 24:00
Kiểm tra và giám sát để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh
25/04/2022 15: 04:00
(HCM.VN) - Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng nói chung, công tác kiểm tra...
Để hoạt động “tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên đi vào thực tiễn
25/04/2022 14: 33:00
Qua quá trình hoạt động, Đảng ta đã khẳng định: Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của...
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 651
Đã truy cập: 1002261