Trang chủ Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh
Thực hiện chính sách về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030
09/05/2022 13: 34:00
Tổng hơp giải trình ý kiến tham gia Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
26/04/2022 11: 06:00
Nhận diện tăng trưởng kinh tế Quảng Ninh và một số yêu cầu trong giai đoạn tới
04/03/2022 08: 52:00
Đại hội XI của Đảng (năm 2011) lần đầu tiên đưa ra chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế...
Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng 2030
15/07/2018 21: 38:00
Ngày 08/4/2015 Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quyết định số 926/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch...
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm ký đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Ninh
15/07/2018 21: 26:00
Ngày 07/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất...
Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
15/07/2018 21: 14:00
Ngày 04/7/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1418/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát...
Quy hoạch môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
15/07/2018 21: 09:00
Ngày 18/8/2014, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1799/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy...
Quy hoạch phát triển khoa học và Công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
15/07/2018 21: 01:00
Ngày 02/6/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1109/QĐ-UBND (ngày 2-6) về việc phê duyệt Quy...
Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
15/07/2018 20: 56:00
Ngày 17/11/2014, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2622/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy...
Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngoài 2050
15/07/2018 20: 50:00
Ngày 28/7/2014, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1588 về phê duyệt Quy hoạch xây dựng...
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 183
Đã truy cập: 796983