Trang chủ Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh
Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng 2030
15/07/2018 21: 38:00
Ngày 08/4/2015 Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quyết định số 926/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch...
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm ký đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Ninh
15/07/2018 21: 26:00
Ngày 07/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất...
Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
15/07/2018 21: 14:00
Ngày 04/7/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1418/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát...
Quy hoạch môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
15/07/2018 21: 09:00
Ngày 18/8/2014, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1799/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy...
Quy hoạch phát triển khoa học và Công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
15/07/2018 21: 01:00
Ngày 02/6/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1109/QĐ-UBND (ngày 2-6) về việc phê duyệt Quy...
Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
15/07/2018 20: 56:00
Ngày 17/11/2014, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2622/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy...
Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngoài 2050
15/07/2018 20: 50:00
Ngày 28/7/2014, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1588 về phê duyệt Quy hoạch xây dựng...
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
15/07/2018 20: 42:00
Ngày 31/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2622/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch...
Tài liệu Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
18/01/2014 10: 00:00
Phê duyệt quy hoạch chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
01/01/2014 19: 21:00
1234
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1304
Đã truy cập: 1328119