Trang chủ Hướng dẫn lập kế hoạch
Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2024
04/07/2023 09: 36:00
Quốc hội thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
11/01/2023 13: 47:00
(MPI) - Chiều ngày 09/01/2023, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể...
Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2023
15/07/2022 15: 49:00
Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
02/03/2022 16: 20:00
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 về Khung đánh giá tình...
Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 303/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công
20/08/2021 08: 54:00
KHUNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2022
30/07/2021 15: 30:00
Dự thảo về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện giai đoạn 2021-2025
17/09/2020 16: 07:00
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025
29/05/2020 08: 06:00
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020
07/11/2019 09: 59:00
KHUNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2020
15/07/2019 10: 30:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 202
Đã truy cập: 1450984