Trang chủ Lấy ý kiến tham gia
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020
07/11/2019 09: 59:00
Xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
12/09/2019 14: 25:00
Dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020
06/09/2019 09: 56:00
Về việc thẩm định, tham gia ý kiến vào Đề án Chính quyền số tỉnh Quảng Ninh
19/08/2019 16: 11:00
Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch
04/06/2019 16: 59:00
Lấy ý kiến tham gia Đề án triển khai nhân rộng mô hình thành phố thông minh tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2024
10/04/2019 08: 03:00
Lấy ý kiến tham gia Đề án triển khai nhân rộng mô hình thành phố thông minh tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022
29/01/2019 16: 36:00
Lấy ý kiến tham gia Đề án Triển khai nhân rộng mô hình thành phố thông minh tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (Lần 2)
06/11/2018 08: 41:00
Tham gia ý kiến vào Đề án Triển khai nhân rộng mô hình thành phố thông minh tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022
28/07/2018 08: 33:00
Về việc tham gia ý kiến vào các Văn bản dự thảo về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đầu tư vào các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
12/07/2018 15: 05:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 819
Đã truy cập: 49334529.