Trang chủ Lấy ý kiến tham gia
Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
04/05/2020 08: 48:12
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020
07/11/2019 09: 59:00
Xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
12/09/2019 14: 25:00
Dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020
06/09/2019 09: 56:00
Về việc thẩm định, tham gia ý kiến vào Đề án Chính quyền số tỉnh Quảng Ninh
19/08/2019 16: 11:00
Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch
04/06/2019 16: 59:00
Lấy ý kiến tham gia Đề án triển khai nhân rộng mô hình thành phố thông minh tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2024
10/04/2019 08: 03:00
Lấy ý kiến tham gia Đề án triển khai nhân rộng mô hình thành phố thông minh tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022
29/01/2019 16: 36:00
Lấy ý kiến tham gia Đề án Triển khai nhân rộng mô hình thành phố thông minh tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (Lần 2)
06/11/2018 08: 41:00
Tham gia ý kiến vào Đề án Triển khai nhân rộng mô hình thành phố thông minh tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022
28/07/2018 08: 33:00
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 473
Đã truy cập: 969360