Trang chủ Thông tin Kinh tế - Xã hội
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
19/07/2018 15: 35:00
Tại Văn bản số 4977/UBND-TH6 ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng...
Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2018 đạt kế hoạch đề ra
18/07/2018 16: 44:00
Tình hình kinh tế - Xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
18/07/2018 16: 26:00
Báo cáo số 116/BC-UBND ngày 25/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình Kinh tế - Xã hội và...
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 478
Đã truy cập: 427567