Trang chủ Chuyển đổi số
Chuyển đổi số trong nông nghiệp: Đi sau nhưng không về sau
18/02/2022 08: 30:00
Đối với nông nghiệp Quảng Ninh gần đây đã đặt ra và bước đầu triển khai các hoạt động chuyển đổi...
Nâng cao nhận thức và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia
17/02/2022 16: 39:00
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận...
Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
17/02/2022 14: 45:00
Ngày 16/02/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU về tuyên truyền Nghị...
Kế hoạch chuyển đổi số tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
17/02/2022 14: 38:00
Ngày 07/12/2020, Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số tại Bộ Kế hoạch...
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông
17/02/2022 14: 28:00
Ngày 26/3/2021, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp...
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
17/02/2022 14: 17:00
Ngày 07/01/2021, Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển...
Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
17/02/2022 14: 11:00
Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025,...
Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
17/02/2022 14: 03:00
Ngày 15/6/2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới...
Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
17/02/2022 11: 38:00
Ngày 05/02/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về Chuyển đổi số...
Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh triển khai xây dựng kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025
17/02/2022 08: 04:00
Triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Chuyển đổi số toàn diện...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 894
Đã truy cập: 1344589