Lãnh đạo sở

02/11/2020
 

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Hồng Dương

- Di động: 0913.394.299 
- Email: nguyenhongduong@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Tổ chức và Quản lý vận tải
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật. Trực tiếp phụ trách hoạt động của phòng Tổng hợp Quản lý quy hoạch; Phụ trách công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, kỷ luật của cơ quan. Phụ trách định hướng về kinh tế xã hội và đầu tư.

   

 

 


 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Đuyến

- Di động: 0912.149.859
- Email: nguyenhuuduyen@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ kinh tế, kỹ sư thủy lợi 
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp phụ trách mọi hoạt động của các phòng: Thẩm định và Giám sát đầu tư; Thanh tra Sở; Đăng ký kinh doanh. Theo dõi và chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển thuộc lĩnh vực ngành, Phòng chuyên môn phụ trách. Phụ trách chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), DDCI cấp Sở; Trung tâm hành chính công; công tác Dân quân tự vệ của Sở. Là người phát ngôn báo chí của Sở. Thực hiện một số công tác khác do Giám đốc Sở phân công.

   

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Đỗ Mạnh Hùng

- Điện thoại: 0203.383.9966

- Di động: 0939.669.889
- Email: domanhhung@quangninh.gov.vn.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ kinh tế.
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp phụ trách mọi hoạt động của các phòng: Kinh tế ngành; Kinh tế đối ngoại. Theo dõi và chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển thuộc lĩnh vực ngành, Phòng chuyên môn phụ trách. Thực hiện một số công tác khác do Giám đốc Sở phân công.

 

 

  

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Việt Hùng

- Di động: 0983.847.728
- Email: nguyenviethung@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ kinh tế; Thạc sỹ giao thông
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp phụ trách mọi hoạt động của các phòng: Khoa giáo Văn xã; Văn phòng. Theo dõi và chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển thuộc lĩnh vực ngành, Phòng chuyên môn phụ trách. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính - chỉ số PAR-INDEX của Sở, Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Thực hiện một số công tác khác do Giám đốc phân công.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 641
Đã truy cập: 676682