Lãnh đạo sở

02/11/2020
 

 

 

 

Giám đốc: Phạm Hồng Biên

- Di động: 0904180282
- Email: phamhongbien@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quan hệ Quốc tế.
- Lý luận chính trị: Cao Cấp.
- Lĩnh vực phụ trách: Là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật. Phụ trách công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, kỷ luật của cơ quan. Sinh hoạt tại phòng Tổng hợp quy hoạch. 

   

 

  

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Việt Hùng

- Điện thoại văn phòng: 0203.3835.687
- Email: nguyenviethung@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ kinh tế; Thạc sỹ giao thông
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp phụ trách mọi hoạt động của các phòng: Thẩm định và Giám sát và Đầu tư; Kinh tế ngành; Kinh tế đối ngoại; Sinh hoạt tại phòng Thẩm định và Giám sát và Đầu tư. Theo dõi và chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển thuộc lĩnh vực ngành, phòng chuyên môn phụ trách. Giúp Giám đốc Sở phụ trách về đầu tư ngoài ngân sách; Là người phát ngôn báo chí của Sở. Thực hiện một số công tác khác do Giám đốc phân công.

 

 

  

 

 

Phó Giám đốc: Phạm Thị Hồng Hạnh

- Số điện thoai: 0915412518
- Email: phamthihonghanh@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân luật kinh tế, thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp phụ trách mọi hoạt động của các phòng: Khoa giáo Văn xã; Văn phòng; Thanh tra Sở. Sinh hoạt tại phòng Khoa giáo Văn xã. Theo dõi và chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển thuộc lĩnh vực ngành, phòng chuyên môn phụ trách. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính - chỉ số PAR-INDEX của Sở, Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; Công tác dân quân tự vệ của Sở. Được Giám đốc sở ủy quyền ký thay Chủ tài khoản cơ quan. Thực hiện một số công tác khác do Giám đốc phân công.

    

  

  

 

Phó Giám đốc: Bùi Tuấn Anh

- Điện thoại văn phòng: 0916248868
- Email: buituananh.skhvdt@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ quản trị nhân lực; Cử nhân quản trị kinh doanh.
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp phụ trách mọi hoạt động của các phòng: Tổng hợp Quản lý Quy hoạch; Đăng ký kinh doanh; Sinh hoạt tại phòng Đăng ký kinh doanh. Theo dõi và chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển thuộc lĩnh vực ngành, phòng chuyên môn phụ trách. Giúp Giám đốc Sở phụ trách về đầu tư công trên địa bàn tỉnh; 
Phụ trách chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), DDCI cấp Sở; Trung tâm hành chính công. Thực hiện một số công tác khác do Giám đốc phân công.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1052
Đã truy cập: 1529141