Lãnh đạo sở

02/11/2020
 

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Hồng Dương

- Di động: 0913.394.299 
- Email: nguyenhongduong@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Tổ chức và Quản lý vận tải
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành mọi hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật; công tác tổ chức, thi đua khen thưởng.

   

 

 


 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Đuyến

- Di động: 0912.149.859
- Email: nguyenhuuduyen@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ kinh tế, kỹ sư thủy lợi 
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp phụ trách mọi hoạt động nghiệp vụ của các phòng: Thanh tra Sở, Đăng ký kinh doanh, Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư; Theo dõi và chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển thuộc lĩnh vực ngành, phòng chuyên môn phụ trách; Phụ trách công tác phát ngôn báo chí của Sở; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), DDCI cấp Sở; công tác Dân quân tự vệ của Sở và thực hiện một số công tác khác do Giám đốc phân công.

  

 


 

 

 

Phó Giám đốc: Phạm Hồng Biên

- Di động: 0904.180.282
- Email: phamhongbien@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ quan hệ quốc tế
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp phụ trách mọi hoạt động nghiệp vụ của các phòng: Văn phòng Sở; Khoa giáo, Văn xã; Kinh tế đối ngoại; trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Ban quản lý dự án thúc đẩy Tăng trưởng xanh trong khu vực Vịnh Hạ Long; Theo dõi và chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển thuộc lĩnh vực ngành phụ trách, phòng chuyên môn phụ trách; giúp Giám đốc chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính của Sở, Đề án Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008; Trung tâm hành chính công và thực hiện một số công tác khác do Giám đốc phân công.

 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Đỗ Mạnh Hùng

- Điện thoại: 0203.383.9966

- Di động: 0939.669.889
- Email: domanhhung@quangninh.gov.vn.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ kinh tế.
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp phụ trách mọi hoạt động nghiệp vụ của các phòng: Tổng hợp Quy hoạch, Phòng kinh tế ngành. Theo dõi và chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển thuộc lĩnh vực ngành phụ trách, phòng chuyên môn phụ trách; theo dõi tổng hợp hoạt động Khối quốc phòng - An ninh và thực hiện một số công tác khác do Giám đốc phân công.

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 402
Đã truy cập: 524774