Lãnh đạo sở

02/11/2020
 

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Mạnh Cường

- Di động: 0915138258
- Email: nguyenmanhcuong.hh@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý kinh tế; Cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp và XDCB; Cử nhân Tiếng Anh.
- Lý luận chính trị: Cử nhân.
- Lĩnh vực phụ trách: Là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật. Trực tiếp phụ trách mọi hoạt động của phòng Tổng hợp Quản lý quy hoạch; Phụ trách công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, kỷ luật của cơ quan. Phụ trách định hướng về kinh tế xã hội và đầu tư.

   

 

  

 

 

Phó Giám đốc: Phạm Thị Hồng Hạnh

- Số điện thoai: 0915.412.518
- Email: phamthihonghanh@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân luật kinh tế, thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp phụ trách mọi hoạt động của các phòng: Khoa giáo Văn xã; Văn phòng; Thanh tra Sở. Giúp Giám đốc Sở phụ trách về đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Theo dõi và chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển thuộc lĩnh vực ngành, phòng chuyên môn phụ trách. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính - chỉ số PAR-INDEX của Sở, Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; Công tác dân quân tự vệ của Sở. Thực hiện một số công tác khác do Giám đốc phân công.

    

 

  

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Việt Hùng

- Điện thoại văn phòng: 0203.3835.687
- Email: nguyenviethung@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ kinh tế; Thạc sỹ giao thông
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp phụ trách mọi hoạt động của các phòng: Thẩm định và Giám sát và Đầu tư; Kinh tế ngành; Kinh tế đối ngoại; Đăng ký kinh doanh. Theo dõi và chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển thuộc lĩnh vực ngành, phòng chuyên môn phụ trách. Giúp Giám đốc Sở phụ trách về đầu tư ngoài ngân sách. Phụ trách nội dung chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), DDCI cấp Sở; Trung tâm hành chính công. Là người phát ngôn báo chí của Sở. Thực hiện một số công tác khác do Giám đốc phân công.

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 335
Đã truy cập: 1344030