Phòng Kinh Tế Đối ngoại

01/08/2017

 PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
 
Điện thoại: 0203.383.569

Fax: 020​3.383.8071

Email: pktdn_skhdt@quangninh.gov.vn

 

bien.jpg 

 

 Trưởng phòng: Phạm Hồng Biên

- Điện thoại: 0904.180.282
- Email: phamhongbien@quangninh.gov.vn
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ quan hệ quốc tế
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Phụ trách: Điều hành và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo cơ quan về mọi mặt công tác chuyên môn của phòng; có trách nhiệm tổng hợp các báo cáo, nội dung văn bản trước khi phát hành. 
Trực tiếp phụ trách công việc sau:

1. Chủ trì tham mưu xây dựng các quy hoạch, kế hoạch thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

2. Phụ trách chung lĩnh vực quản lý các dự án ODA;

3. Phụ trách theo dõi, phối hợp trong các hoạt động xúc tiến đầu tư;

4. Phụ trách lĩnh vực cơ chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư;

5. Phụ trách các vấn đề liên quan tới Báo chí;

6. Chỉ đạo thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo Sở phân công và các công việc đột xuất của phòng.

 

 

 

huyen.jpg 

 

Phó Trưởng phòng: Đào Thị Thanh Huyền

- Điện thoại: 0936.879.496
- Email: daothithanhhuyen@quangninh.gov.vn
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân quan hệ quốc tế 
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách:

1. Chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi quản lý, vận động lĩnh vực quản lý các dự án NGOs;

2. Chịu trách nhiệm tổng hợp, xây dựng các báo cáo chuyên đề, báo cáo chuyên môn hàng tháng, quý, năm lĩnh vực quản lý các dự án NGOs;

3. Trực tiếp theo dõi, quản lý một số dự án FDI theo danh sách được phân công;

4. Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của phòng

 

 

tam.JPG 

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Thanh Tâm
- Điện thoại: 0912.638.388
- Email: tranthanhtam
@quangninh.gov.vn
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Phụ trách: 

1. Trực tiếp theo dõi, quản lý một số dự án FDI theo danh sách được phân công;

2. Chịu trách nhiệm phối hợp xây dựng các báo cáo định kỳ tháng, quý, năm, các báo cáo công tác cơ quan về lĩnh vực FDI;

3. Trực tiếp theo dõi, vận động, quản lý một số dự án ODA, NGOs;

4. Phối hợp thực hiện các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất của phòng;

5. Quản lý hệ thống, lưu trữ Giấy chứng nhận đầu tư; bản ghi nhớ hợp tác

 

maianh.jpg 

 

Chuyên viên: Nguyễn Đoàn Mai Anh

- Điện thoại: 0915.121.619
- Email: nguyendoanmaianh@quangninh.gov.vn
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Ngân hàng tài chính 
- Lý luận chính trị: Tương đương trung cấp
- Phụ trách:
 

Chuyên viên: Trần Thị Thanh Nga
- Điện thoại: 0123.4700.120
- Email: tranthithanhnga@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Kinh tế
- Lý luận chính trị: Tương đương trung cấp
- Phụ trách:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

         1. Chủ trì theo dõi, tổng hợp báo cáo và trực tiếp xử lý các nội dung về đầu tư trực tiếp ngoài nước (FDI), vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO).
         2. Làm đầu mối trong hoạt động xúc tiến đầu tư, kêu gọi các dự án sử dụng vốn vay, viện trợ nước ngoài và FDI; chủ trì và phối hợp tổ chức có hiệu quả các cuộc hội thảo xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. 
        3. Làm đầu mối hướng dẫn các nhà đầu tư ngoài nước trong quá trình tìm hiểu, khảo sát địa điểm dự án làm thủ tục chuẩn bị đầu tư tại tỉnh và các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. 
        4. Chủ trì xây dựng các chương trình, dự án hợp tác với các địa phương, các vùng lãnh thổ trong và ngoài nước; hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị đề xuất dự án, lập dự án đầu tư cho các chương trình, dự án ODA. 
         5. Tổng hợp, theo dõi hoạt động của các nhà thầu nước ngoài đặt trụ sở trên địa bàn tỉnh. 
         6. Chủ trì việc thực hiện triển khai Chương trình nghị sự 21 về phát triển bền vững của tỉnh. 
        7. Làm đầu mối phối hợp với các phòng chuyên ngành theo dõi và tổng hợp đánh giá tình hình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh với các tỉnh, thành phố khác theo chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 83
Đã truy cập: 1120411