Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho Trụ sở Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh

20/11/2019 09:38

Ngày 14/11/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho Trụ sở Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh tại Quyết định số 4809/QĐ-UBND 

Tệp đính kèm

Phòng Khoa giáo, Văn xã - Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng