Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

04/05/2020 08:48

Kính gửi:   - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

                  - UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Để bản Đề án được thực hiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực cho tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, trước khi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương nghiên cứu, tham gia ý kiến vào nội dung Dự thảo Đề án để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

(Gửi kèm theo nội dung dự thảo Đề án)

Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư và gửi qua địa chỉ email: hakhdt1@gmail.com, hoangnhung51295@gmail.com trước 17 giờ ngày 8/5/2020.

Đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện./.

Phòng Khoa giáo Văn xã - Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 438
Đã truy cập: 368461