THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẠ LONG QUẢNG NINH DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH SỞ HỮU

13/05/2020 16:13

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh
Số 4, đường Cao Xanh, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Ngành nghề kinh doanh: Thoát nước và xử lý nước thải, ....
25.657.051.780 đồng
10.000 đồng/cổ phần
18.079 đồng/cổ phần
2.208.105 cổ phần
2.208.105 cổ phần
 

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 13/05/2020 đến 15h30 ngày 01/06/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05/06/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

09h00 ngày 09/06/2020
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Từ ngày 09/06/2020 đến 16 giờ ngày 15/06/2020
Từ ngày 11/06/2020 đến ngày 16/06/2020
 

Phòng Kinh tế ngành - Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 668
Đã truy cập: 1251074