Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tiên phong, quyết liệt trong xây dựng Chính phủ điện tử

25/05/2020 08:49

(MPI) – Hôm nay (22/5/2020) đã diễn ra Lễ khai trương Trung tâm Điều hành thử nghiệm Bộ Kế hoạch và Đầu tư với sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng. Tham dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành; đại diện các cơ quan của Đảng, Quốc hội và các tổ chức quốc tế cùng các cơ quan thông tấn báo chí.
Thực hiện nghi thức chạm cầu khai trương. Ảnh: Đức Trung (MPI)

Động lực quan trọng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững

Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan Nhà nước luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, coi trọng, xác định đây là động lực góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới tạo khả năng đi tắt, đón đầu để thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Điều này được thể hiện qua nhiều văn bản chỉ đạo như Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị trong đó xác định CNTT là hạ tầng quan trọng và là công cụ để đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

Với vai trò là cơ quan tham mưu, tổng hợp chiến lược quan trọng của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử, xác định CNTT là một công cụ hữu hiệu góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, là động lực quan trọng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Trên cơ sở các định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khẩn trương xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ và triển khai xây dựng các hệ thống ứng dụng, các ứng dụng số đã sử dụng trên hầu hết các hoạt động nghiệp vụ kế hoạch đầu tư, thống kê. Các hệ thống ứng dụng, các ứng dụng số đang trở thành mạch máu không thể thiếu trong các hoạt động nghiệp vụ chủ chốt như: đầu tư công, đăng ký kinh doanh, đấu thầu qua mạng, đầu tư nước ngoài, giám sát đầu tư, thông tin thống kê... cùng các nhiệm vụ quản lý nội bộ.

Đặc biệt trong năm 2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra định hướng mang tính tiên phong trong ứng dụng CNTT thể hiện tại Thông báo số 70/TB-BKHĐT ngày 22/8/2019. Theo đó, Bộ trưởng giao các đơn vị thuộc Bộ phải coi việc xây dựng, hoàn thiện và vận hành hiệu quả Trung tâm điều hành của Bộ là nhiệm vụ ưu tiên quan trọng hàng đầu trong hoạt động của đơn vị trong thời gian tới. Bộ đã khẩn trương triển khai, quyết tâm xây dựng Trung tâm điều hành tích hợp, chia sẻ các cơ sở dữ liệu của Bộ, ứng dụng CNTT trong việc tổng hợp, phân tích và đưa ra các thông tin tổng hợp, cảnh báo, giúp tăng cường năng lực tham mưu, quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế, xã hội và quản trị nội bộ thông qua ứng dụng các công nghệ hiện đại.

Trung tâm điều hành tích hợp hiện đại của Việt Nam

Tại buổi Lễ, Giám đốc Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Như Sơn giới thiệu về một số chức năng chính của Trung tâm Điều hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trung tâm được xây dựng, hoàn thiện và vận hành hiệu quả từ hệ thống cơ sở dữ liệu sẵn có của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm: Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài; Hệ thống thông tin về đầu tư công; Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Hệ thống thông tin về giám sát, đầu tư; Hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia; Hệ thống quản lý đăng ký kinh doanh. Đây là mô hình thể hiện sự tiên tiến, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn yêu cầu trong đổi mới quản lý, sáng tạo trong điều hành.

Hệ thống cơ sở dữ liệu của Trung tâm giúp xử lý các công việc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với thời gian nhanh nhất, khối lượng công việc lớn nhất, đảm bảo tiết kiệm chi phí nhất. Đây cũng là cơ sở để đưa ra các thông tin tổng hợp, cảnh báo, giúp tăng cường năng lực tham mưu, quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế, xã hội và quản trị nội bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trung tâm cho phép sử dụng thông tin và công nghệ phân tích để người điều hành ra quyết định kịp thời, giúp quản lý được đa dạng các vấn đề, bao gồm cả những vấn đề đã được dự liệu trước và những vấn đề xảy ra đột xuất, tình huống khẩn cấp.

Trung tâm điều hành tích hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có quy mô tích hợp đồng bộ, có thể ví như “bộ não” của Bộ, được tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có từ các đơn vị thuộc Bộ, giúp có được một cái nhìn toàn cảnh về thông tin liên quan đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư như kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động quốc gia.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, xây dựng Chính phủ điện tử để hướng tới nền kinh tế số là xu thế chung của thế giới, đồng thời đánh giá cao sự tiên phong, đi đầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong lĩnh vực này. Đồng thời cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Bộ được giao nhiều nhiệm vụ nhất trong các cơ quan và đều hoàn thành với tỷ lệ cao. Thời gian qua, Bộ đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo, hướng đến quản trị thông minh. Bộ cũng tham mưu hiệu quả trong công tác xây dựng các cơ chế, chính sách, đặc biệt là gần đây trong bối cảnh khôi phục nền kinh tế do tác động của dịch Covid-19.

Việc khai trương Trung tâm Điều hành của Bộ hôm nay thể hiện xu thế quản trị thông minh, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây là dữ liệu đầu tiên kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đồng thời nhấn mạnh, qua các số liệu được giới thiệu cho thấy, hệ thống hiển thị thông tin báo cáo tốt, số liệu cập nhật, là nền tảng giúp xây dựng hệ thống báo cáo Chính phủ, báo cáo quốc gia, nguồn cung cấp chính để phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ. Việc cập nhật số liệu từng ngày, từng giờ tạo sự công khai, minh bạch, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn quan tâm, xác định CNTT là một công cụ hữu hiệu góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, là động lực quan trọng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Việc khai trương Trung tâm Điều hành của Bộ ngày hôm nay là sự kiện có ý nghĩa và quan trọng, phù hợp với xu thế tất yếu mà Chính phủ, cơ quan, các doanh nghiệp đều phải hướng tới, quyết tâm thực hiện để đáp ứng nhu cầu phục vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, năm nay là năm Kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư, do vậy, sự kiện này càng có ý nghĩa, thể hiện là cơ quan tham mưu tổng hợp của Đảng, Nhà nước luôn đi đầu trong cải cách, đổi mới, phù hợp với xu thế.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, hằng năm Bộ được giao khối lượng công việc lớn, có nhiều vấn đề khó, mới, chưa có tiền lệ và phải tổng hợp số liệu lớn, cập nhật kịp thời để đưa ra quyết định chính xác. Đây cũng lý do cần phải ra đời Trung tâm này, góp phần nâng cao năng lực điều hành, nghiên cứu, phân tích, dự báo để đưa ra quyết sách nhanh nhưng phải đúng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 6 cơ sở dữ liệu được coi là lớn nhất của cả nước, gồm: Hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê, đăng ký kinh doanh, đấu thầu qua mạng, đầu tư nước ngoài, giám sát đầu tư, đầu tư công và nay các hệ thống này được hợp lại dựa trên nền tảng công nghệ mới để phát triển, đưa ra dự báo nhanh nhất, hiệu quả nhất. Đây là việc tích hợp dựa trên nền tảng đã có.

Bộ trưởng nhấn mạnh việc xây dựng Trung tâm đã khó nhưng việc vận hành, duy trì còn khó hơn và giao Trung tâm Tin học phối hợp cùng nhà thầu tiếp tục hoàn thiện những vấn đề còn khiếm khuyết hoặc chưa thực hiện xong; xây dựng quy chế quản lý, vận hành, khai thác vì đây là cơ sở dữ liệu rất lớn, là tài sản quốc gia, phải có quy chế rõ ràng để kết nối, cung cấp thông tin và chia sẻ để phục vụ cho sự phát triển chung của đất nước. Cùng với đó, phải chú trọng đến vấn đề bảo mật, đảm bảo an toàn an ninh thông tin và vận hành một cách hiệu quả nhất; xây dựng bộ tiêu chí các biểu mẫu để sử dụng.

Việc xây dựng Trung tâm này sẽ mang lại hiệu quả như tái hiện toàn bộ hoạt động của tổ chức từ tổng quát đến chi tiết theo thời gian thực thông qua số liệu, từ đó hỗ trợ cho lãnh đạo chỉ đạo, điều hành được nhanh chóng, kịp thời. Cung cấp các công cụ tổng hợp, phân tích, dự báo, báo cáo, từ đó đưa ra bức tranh toàn cảnh các kịch bản trong công tác quản lý điều hành nghiệp vụ. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của Ngành đầy đủ, tập trung với mức độ số hóa cao. Kết nối liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu các cấp trong Ngành với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành và địa phương thông qua nền tảng tích hợp dịch vụ quốc gia. Hỗ trợ xây dựng chiến lược, quy hoạch, cơ chế chính sách phát triển Ngành, kinh tế - xã hội cả nước trung và dài hạn một cách bền vững. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Ngành chủ động nắm bắt cơ hội trong việc triển khai các công việc phù hợp với xu thế phát triển của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo ra những đóng góp to lớn cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững./.

Phòng Khoa giáo Văn xã - Sở Kế hoạch và Đầu tư (trích Cổng TT mpi.gov.vn)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 763
Đã truy cập: 1244317