Lấy ý kiến tham gia Đề án xây dựng, triển khai các giải pháp công nghệ thông tin và Truyền thông đô thị thông minh thị xã Quảng Yên Giai đoạn 2020- 2025, định hướng đến năm 2030

27/05/2020 14:36

Kính gửi:

Các Sở, ban, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an Tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp.

         

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Phiếu chuyển hồ sơ, Văn bản số 957/PC-UBND ngày 18/5/2020 “V/v chuyển Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 14/5/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên” , trong đó có nội dung nêu: “...chuyển Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 14/5/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên nêu trên đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định”, kèm theo Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 14/5/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên và Đề án.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị nêu trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thẩm định, tham gia ý kiến vào Đề án xây dựng, triển khai các giải pháp công nghệ thông tin và Truyền thông đô thị thông minh thị xã Quảng Yên Giai đoạn 2020- 2025, định hướng đến năm 2030

Kết quả thẩm định, ý kiến tham gia gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 07/6/2020 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

 Đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./.

Nội dung Tờ trình, Đề án đề nghị tải:

Phòng Khoa giáo Văn xã - Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 370
Đã truy cập: 1327185