Lấy ý kiến tham gia vào Đề án xây dựng, triển khai các giải pháp công nghệ thông tin và Truyền thông đô thị thông minh thị xã Quảng Yên Giai đoạn 2020- 2025, định hướng đến năm 2030 Lần 2

03/08/2020 16:05

Kính gửi:

Các Sở, ban, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an Tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp.

Ngày 28/7/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 1725/UBND-VHTT đề ngày 22/7/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên “V/v hoàn thiện hồ sơ Đề án xây dựng triển khai các giải pháp công nghệ thông tin và Truyền thông đô thị thông minh thị xã Quảng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”, kèm theo Đề án chỉnh sửa, hoàn thiện theo ý kiến góp ý tham gia của các Sở, ngành.

Để có cơ sở tổ chức thẩm định báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị nêu trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thẩm định, tham gia ý kiến vào Đề án xây dựng, triển khai các giải pháp công nghệ thông tin và Truyền thông đô thị thông minh thị xã Quảng Yên Giai đoạn 2020- 2025, định hướng đến năm 2030 lần 2. 

Kết quả thẩm định, ý kiến tham gia đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/8/2020 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Nội dung Đề án đề nghị download dưới đây:

Phòng Khoa giáo Văn xã


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 174
Đã truy cập: 413630