KHUNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2021

06/08/2020 17:10

Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước, Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Văn bản số 4778/BKHĐT-TH ngày 24/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Văn bản số 5006/BKHĐT-TH ngày 4/8/2020 về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố xây dựng kế hoạch năm 2021.

Trong quá trình lập kế hoạch, các nội dung khó khăn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ Phòng Tổng hợp Quy hoạch, cụ thể:

- Đối với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Điện thoại: 0203.3836.991

- Đối với kế hoạch đầu tư phát triển, Điện thoại 0203.3835.083

Phòng Tổng hợp Quy hoạch


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 163
Đã truy cập: 413619