Huy động hiệu quả nguồn lực, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế

30/09/2020 10:47

Vượt qua những khó khăn, thách thức, nhiệm kỳ qua, Quảng Ninh đã đạt những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Một trong những yếu tố quan trọng, quyết định thành công đó là tỉnh đã quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động hiệu quả nguồn lực, đa dạng hoá hình thức đầu tư.

Hoạt động nhập khẩu hàng hóa tại cảng Cái Lân. Ảnh: Minh Đức

5 năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, tốc độ tăng bình quân vốn ngoài nhà nước đạt gần 20%/năm, chiếm hơn 57% cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội (giai đoạn 2011-2015 tốc độ tăng bình quân là 5,3%/năm, chỉ chiếm 35% tổng vốn đầu tư toàn xã hội); so với cấp độ vùng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm của tỉnh chiếm khoảng 9% so với Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (sau Hà Nội và Hải Phòng); hiệu quả đầu tư của tỉnh không ngừng được nâng cao... Với những kết quả được khẳng định trong thực tiễn, các giải pháp mà tỉnh đang triển khai hoàn toàn phù hợp với định hướng, bối cảnh.

Để đạt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đạt khoảng 10%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2025 trên 10.000 USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%/năm; giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI…; bên cạnh những giải pháp đã và đang thực hiện, tỉnh cần nghiên cứu và tiếp tục đưa ra những phải pháp đột phá, khả thi hơn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng, để thu hút dòng vốn ngoài ngân sách, Quảng Ninh tiếp tục ưu tiên cải cách thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy gắn với cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, giữ vững Chỉ số PCI. Đặc biệt, Quảng Ninh sẽ sớm hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và thành phố thông minh để đưa Quảng Ninh trở thành một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin. Mục tiêu này gắn liền với việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng nhân tài, cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển, ứng dụng và chuyển giao, làm chủ khoa học - công nghệ, nhất là những công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0.

Cùng với đó, Quảng Ninh chú trọng tạo đột phá trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, ưu tiên nguồn lực cho các công trình giao thông nội khu tại các Khu kinh tế Vân Đồn, Cửa khẩu Móng Cái; các công trình động lực nhằm mở rộng không gian phát triển và kết nối Vịnh Hạ Long - Vịnh Cửa Lục, Hạ Long - Hoành Bồ; kết nối chuỗi các đô thị Hạ Long - Quảng Yên - Uông Bí - Đông Triều. Chính sách này nhằm tạo quỹ đất cũng như gia tăng lợi thế cạnh tranh để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phục vụ định hướng phát triển chuỗi ngành công nghiệp sạch tại các khu kinh tế Quảng Yên, Vân Đồn, Cửa khẩu Móng Cái, Việt Hưng - Hạ Long…

Cũng theo định hướng thời gian tới, Quảng Ninh sẽ triển khai xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2021. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa nền tảng quyết định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới, là cơ sở định hướng và thu hút đầu tư trên địa bàn.

Cầu Bắc Luân II (TP Móng Cái) là công trình cửa ngõ trong chuỗi các dự án giao thông kết nối Việt Nam, ASIAN với Trung Quốc. Ảnh: Đỗ Phương

Để huy động hiệu quả nguồn lực, Quảng Ninh tiếp tục kiên trì phương châm chỉ dùng vốn đầu tư từ ngân sách để dẫn dắt; khai thác tối đa các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách, của khu vực kinh tế tư nhân; kiên quyết không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư. Đồng thời, sẽ nghiên cứu ban hành nghị quyết về thực hiện dự án theo phương thức đối tác công - tư (PPP) giai đoạn 2021-2025. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục điều chỉnh lại phân cấp nguồn thu, theo nguyên tắc ngân sách tỉnh giữ vai trò chủ đạo trong hệ thống ngân sách địa phương; phân cấp tối đa các nguồn thu gắn với trách nhiệm về công tác quản lý và tổ chức thực hiện của các địa phương; tăng tỷ lệ điều tiết từ ngân sách cấp dưới về ngân sách cấp trên đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách. Cùng với đó tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ứng trước vốn cũng như việc chi chuyển nguồn; ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghệ, hạ tầng cảng biển và dịch vụ cảng biển; hạ tầng liên liên kết vùng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong vùng.

Cùng với những giải pháp trên, để tận dụng và phát huy mạnh mẽ tiềm năng thế mạnh của mình, Quảng Ninh xác định tiếp tục khơi thông các "điểm nghẽn" để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu không chỉ là trung tâm của vùng Đông Bắc, mà còn là trung tâm phát triển phía Bắc của cả nước; là phên dậu vững chắc giữ vững chủ quyền an ninh biên giới phía Đông bắc Tổ quốc.

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 243
Đã truy cập: 478450