98.955 doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2020

04/10/2020 08:25

(MPI) – Theo Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng đầu năm 2020, cả nước có 98.955 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 3,2% so với cùng kỳ. Trong khi đó, 9 tháng đầu năm giai đoạn 2015-2019 chưa từng ghi nhận sự sụt giảm nào về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tỷ lệ tăng trung bình mỗi năm là 14,3%.

 
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2020 có sự giảm sút nhẹ về số lượng doanh nghiệp thành lập mới, sự gia tăng về số vốn bổ sung hoặc cam kết đưa vào kinh doanh, quy mô doanh nghiệp, số lao động đăng ký và số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động trong ngắn hạn.

Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 14,4 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô vốn đăng ký và tiếp tục xu hướng này đến thời điểm hiện tại.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng đầu năm 2020 là 3.601.947 tỷ đồng (tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2019), bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 1.428.482 tỷ đồng (tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2019) và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp là 2.173.465 tỷ đồng (tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2019) với 29.540 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2020 là 34.631 doanh nghiệp, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2019. Số doanh nghiệp quay lại hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2020 tăng trên tất cả các lĩnh vực, tập trung chủ yếu ở các ngành: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, có 78.306 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, bao gồm: 38.629 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 81,8% so với cùng kỳ năm 2019, cao hơn gấp 3.7 lần so với mức tăng trung bình 21.9% giai đoạn 2015-2019), 27.588 doanh nghiệp chờ giải thể (giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2019, thấp hơn mức tăng trung bình 2,9% giai đoạn 2015-2019), 12.089 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2019, giai đoạn 2015-2019 tăng trung bình 12,1%). Trung bình mỗi tháng có 8.701 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 27,2% so với trung bình 9 tháng năm 2019.

Số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2020 là 38.629 doanh nghiệp, tăng đến 81,8% với cùng kỳ năm 2019. Đây là mức tăng cao nhất về số lượng đăng ký tạm ngừng kinh doanh trong các kỳ 9 tháng giai đoạn 2015-2020, thể hiện sự ảnh hưởng rất lớn và dai dẳng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời gian hoạt động từ 5 năm trở xuống là 19.294 doanh nghiệp (chiếm 49,9%); số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời gian hoạt động từ 5 đến 10 năm là 10.687 doanh nghiệp (chiếm 27,7%) và số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời gian hoạt động từ 10 năm trở lên là 8.648 doanh nghiệp (chiếm 22,4%).

Các doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 9 tháng đầu năm 2020 có tổng số vốn là 280.293 tỷ đồng, với 277.180 lao động (bằng 19,6% tổng số vốn và bằng 35,6% tổng số lao động của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2020).

Một điểm đáng lưu ý là so với cùng kỳ năm 2019, số lượng các doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng mạnh ở tất cả 17 lĩnh vực.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ giải thể là 27.588 doanh nghiệp, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể của 9 tháng hàng năm trong giai đoạn 2015-2019 có mức trung bình là tăng 2,9%. Các doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể trong 9 tháng đầu năm 2020 có tổng số vốn là 587.638 tỷ đồng, với 242.420 lao động (bằng 41,1% tổng số vốn và bằng 31,2% tổng số lao động của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2020).

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 9 tháng đầu năm 2020 là 12.089 doanh nghiệp, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, đa số doanh nghiệp giải thể có thời gian hoạt động ngắn, cụ thể: Số doanh nghiệp đã giải thể có thời gian hoạt động từ 5 năm trở xuống là 8.357 doanh nghiệp (chiếm 69,1%), số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể có thời gian hoạt động từ 5 đến 10 năm là 2.179 doanh nghiệp (chiếm 18,0%) và số doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 10 năm trở lên là 1.553 doanh nghiệp (chiếm 12,8%).

Các doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 9 tháng đầu năm 2020 có tổng số vốn là 158.832 tỷ đồng, với 108.151 lao động (bằng 11,1% tổng số vốn và bằng 13,9% tổng số lao động của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2020).

8/17 ngành kinh doanh chính có số lượng doanh nghiệp giải thể tăng. Các lĩnh vực có tỷ lệ doanh nghiệp giải thể tăng cao so với cùng kỳ năm 2019 là Kinh doanh bất động sản; Sản xuất phân phối, điện, nước, gas, giáo dục và đào tạo với tỷ lệ tăng lần lượt là 50,3%, 39,6% và 26,5%./.

Phòng Khoa giáo Văn xã (Trích Cổng mpi.gov.vn)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1181
Đã truy cập: 1460268