HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021

16/07/2021 15:58

Thực hiện  Kế hoạch số 39-KH/ĐUK, ngày 19/4/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về “Tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Quảng Ninh năm 2021”, tại Hội thi cấp cụm, báo cáo viên tiêu biểu của Đảng bộ cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia với đề tài “Chuyển đổi số, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.

Báo cáo viên đã tập trung tuyên truyền “Chuyển đổi số” là một trong những nội dung lớn được nhấn mạnh trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030, thuộc nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ở cấp tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thống nhất xác định 15 đề án và chương trình trọng điểm của nhiệm kỳ tới, trong đó có: Đề án chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”. Đồng thời báo cáo viên đã đề xuất một số những giải pháp tỉnh Quảng Ninh cũng như Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tập trung trong thời gian tới để đưa “Chuyển đổi số” đạt mục tiêu theo Nghị quyết của Đảng đã đề ra.

Kết quả cuộc thi, Đồng chí Hoàng Trọng Hòa, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan sở Kế hoạch và Đầu tư đã xuất sắc dành giải A, vinh dự được là một trong những đơn vị đại diện Cụm 2 tham dự cuộc thi cấp Đảng bộ Khối./.

 

 

Đảng ủy cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 86
Đã truy cập: 1001696