Đổi mới mô hình phát triển KCN, KKT theo chiều sâu, thu hút đầu tư có chất lượng và trọng điểm

13/10/2021 08:45

Sáng 12/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về Đề án xây dựng, phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2040. Đây là một trong 15 đề án, chương trình trọng điểm được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xác định. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Từ hình thành khu công nghiệp (KCN) đầu tiên của tỉnh là KCN Cái Lân vào năm 1997, tới nay, Quảng Ninh có tới 5 Khu kinh tế (KKT), 10 KCN và 7 Cụm công nghiệp (CCN). Trong đó, các KKT cửa khẩu và KKT ven biển có quy mô lớn, chiếm 1/3 diện tích tự nhiên của tỉnh. Riêng 2 KKT ven biển của Quảng Ninh chiếm 9% tổng diện tích đất các KKT ven biển cả nước.

​Các KKT, KCN, CCN trên địa bàn tỉnh đóng vai trò quan trọng, đang từng bước khẳng định là mũi đột phá, hạt nhân động lực phát triển kinh tế xã hội, gắn với bảo đ