Kết quả tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

22/11/2021 08:31

(MPI) - Thực hiện quy chế hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1447/QĐ-TTg (Tổ công tác) về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo gửi Phó Thủ tưởng Chính phủ Lê Minh Khái (Tổ trưởng Tổ công tác) về kết quả công việc của Tổ công tác trong tháng 10/2021 và kế hoạch hoạt động cuối năm.

 
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Trong tháng 10/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận vướng mắc, khó khăn của 17 đơn vị và trên cơ sở ý kiến của các đơn vị hiệp hội, doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động rà soát, phối hợp với các thành viên Nhóm giúp việc nghiên cứu đề xuất các phương án xử lý, cập nhật tiến độ, đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Về kết quả việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân khôi phục hoạt động, sản xuất kinh doanh, Thường trực Tổ công tác (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã kiến nghị sớm ban hành hướng dẫn quy định: tạm thời “Thích ứng” để doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh; quy trình xét nghiệm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; về giao nhận, vận tải trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Trên cơ sở kiến nghị của Thường trực Tổ công tác, Lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt và ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 105/NQ-CP, Tổ công tác đã chủ động rà soát, triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 105/NQ-CP. Theo đó, các Bộ, ngành đã khẩn trương xây dựng và trình Chính phủ ban hành các văn bản như Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; …

Trong tháng 10/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 17 đơn vị có kiến nghị của các Hiệp hội, doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động rà soát, phối hợp với các Bộ, ngành để giải quyết các khó khăn vướng mắc khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Hiện nay, Tổ công tác đang tiếp tục chủ động làm việc, nắm bắt kịp thời và giải quyết các kiến nghị, khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Văn bản số 7283/VPCP-KTTH ngày 08/10/2021 và Văn bản số 7328/VPCP-KTTH ngày 09/10/2021 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 7202/BKHĐT-PTDN ngày 21/10/2021 đề nghị thành viên Tổ công tác đề xuất xây dựng Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch kiểm tra của Tổ công tác đặc biệt trong những tháng cuối năm 2021, bảo đảm phù hợp với định hướng xây dựng, các nhiệm vụ, giải pháp dự kiến của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế đang được hoàn thiện theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 30/8/2021.

Trên cơ sở các nhiệm vụ đã triển khai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Phó Thủ tướng xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về các nội dung như: kế hoạch làm việc của Phó Thủ tướng với một số địa phương để kiểm tra tình hình hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất kinh doanh; Các Bộ, cơ quan (thành viên Tổ công tác) tiếp tục chủ động rà soát, nghiên cứu xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Tổ công tác tiếp tục chủ động nắm bắt, tiếp nhận thông tin cũng như tổng hợp tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021./.

Theo nguồn cổng TTĐT http://www.mpi.gov.vn/


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1155
Đã truy cập: 1460242