Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh tại hội nghị ngày 07/2/2022

09/02/2022 10:46

Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa ban hành Thông báo số 508-TB/TU về Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19 và tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại hội nghị ngày 07/2/2022.

Ngày 07/02/2022, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh họp nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tuần và tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 theo Giấy mời số 409-GM/TU ngày 28/01/2022. Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh và ý kiến thảo luận tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (Báo cáo số 19/BC-UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh)

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 16/12/2021 “về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022”, Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 31/12/2021 về “phòng, chống rét đậm, rét hại”; Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sát sao, cụ thể về nội dung này (Thông báo số 496-TB/TU ngày 18/01/2022, Thông báo số 502-TB/TU ngày 25/01/2022, Công văn số 687-CV/TU ngày 27/01/2022, Công văn số 691-CV/TU ngày 06/02/2022). Với sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, kiểm tra, giám sát, đôn đốc sát sao, kịp thời, cùng sự phối hợp triển khai chặt chẽ, hiệu quả giữa Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết trong trạng thái bình thường mới; công tác an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm. Tuy nhiên, công tác thông tin tuyên truyền về những thành quả nổi bật của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh cần tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh hơn nữa nhằm cổ vũ, khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào và củng cố niềm tin trong Nhân dân, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

Trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương:

(1) Quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, đảm bảo hoạt động công vụ diễn ra thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân ngay từ những ngày đầu tiên làm việc của năm mới Nhâm Dần 2022; tuyệt đối không được lơ là gây đình trệ công việc, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp theo chỉ đạo của Tổng Bí thư tại cuộc họp Ban Bí thư ngày 08/02/2022, của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp của Chính phủ ngày 03/02/2022, Chỉ thị số 01 - CT/TTg ngày 08/02/2022 và Văn bản số 691-CV/TU ngày 06/02/2022 của Thường trực Tỉnh ủy.

(2) Tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh, Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 28/01/2022 về Kế hoạch Kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2022 tỉnh Quảng Ninh. Trong đó lưu ý triển khai thực hiện quyết liệt ngay các nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, công tác chuẩn bị đầu tư và tiến độ triển khai đầu tư các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách và ngoài ngân sách theo kế hoạch đã đề ra; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với nâng cao chất lượng công trình, dự án ngay từ đầu năm, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, trong đó phấn đấu hoàn thành tuyến đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái trước ngày 30/4/2022; tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 16/7/2021, Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 13/11/2021 của HĐND tỉnh.

(3) Chuẩn bị chu đáo và tổ chức triển khai Lễ giao, nhận quân năm 2022 trang trọng, an toàn, đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm đủ quân số và chất lượng sức khỏe tân binh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

(4) Tập trung trồng cây, trồng rừng nhằm hưởng ứng mạnh mẽ “Đề án trồng một tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình trồng 5.000 ha rừng cây gỗ lớn, giá trị kinh tế cao của tỉnh” với tinh thần “trồng thật, sống thật, hiệu quả thật”, nhất là trong thời điểm thời tiết thuận lợi của mùa xuân; phấn đấu trong năm 2022 trồng mới ít nhất 2.000 ha lim, dổi, lát bản địa ở những nơi có điều kiện.

2. Về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (Báo cáo số 18/BC-UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh)

Trong tuần, các địa phương, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục vận hành đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả cơ chế phòng, chống dịch từ tỉnh đến cơ sở theo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Công tác tầm soát xét nghiệm COVID-19 được quan tâm; ý thức của Nhân dân trong thực hiện 5K, chủ động tự test nhanh được nâng cao. Số ca mắc mới có xu hướng giảm mạnh, số ca trở nặng và tử vong rất thấp nhờ Chiến lược vắc xin đi trước, làm trước, tuyệt đối an toàn, đạt tỷ lệ bao phủ mũi 1, 2, 3 thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước; năng lực y tế được củng cố, tăng cường, nằm trong nhóm các địa phương đứng đầu toàn quốc. Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 20 ca F0 nhập cảnh nhiễm biến chủng mới Omicron, mặc dù đã được cách ly nghiêm ngặt theo đúng quy định, nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. 

Sau khi thảo luận, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cơ bản thống nhất với các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới theo Báo cáo số 18/BC-UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh. Trong đó lưu ý:

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, nhất là cấp huyện, cấp xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021, Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chỉ đạo có liên quan của Trung ương, của Tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Mục tiêu cao nhất là tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả phòng, chống dịch COVID-19 trong 2 năm 2020 và 2021, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP và Chỉ thị 18-CT/TU đến nay để tiếp tục chăm lo, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, ổn định phát triển kinh tế - xã hội, phục hồi mạnh mẽ, bền vững ngành du lịch, thích ứng an toàn với dịch bệnh, tiếp tục xây dựng Quảng Ninh trở thành một địa phương điển hình về thích ứng linh hoạt, an toàn, chủ động kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số.

2. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện nhập cảnh, đi về từ vùng dịch có nguy cơ mắc biến thể Omicron vào địa bàn tỉnh; kiên quyết không để biến thể Omicron lây lan, bùng phát trên diện rộng trong cộng đồng ở Quảng Ninh.

3. Tăng cường tần suất tầm soát chủ động, xét nghiệm sàng lọc ở tất cả các cấp độ (cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, địa phương, đơn vị, trường học…) nhằm bảo đảm đưa công nhân, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức trở lại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp an toàn, bắt tay ngay vào công việc; những người dân đi về quê, di chuyển ra ngoài địa bàn tỉnh trở lại nơi cư trú, thường trú an toàn; bảo đảm không để bị động, bất ngờ về ca bệnh, ổ dịch.

4. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin trong tháng 02/2022. Phấn đấu hoàn thành dứt điểm tiêm mũi 1 đối với những người từ đủ 12 tuổi trở lên có chỉ định tiêm nhưng chưa tiêm; tiêm mũi 2 đối với những người mới được tiêm vét mũi 1 và tiêm mũi 3 đối với các trường hợp còn lại chưa tiêm; trong đó đặc biệt lưu ý đối với đối tượng là người lao động ngoại tỉnh chưa tiêm hoặc mới chỉ tiêm 01 mũi vào tỉnh để lao động, đặc biệt là những người có quan hệ lao động phi chính thức. Cấp ủy, chính quyền cấp xã phối hợp chặt chẽ với công an, y tế cơ sở rà soát kỹ lưỡng, có phương án tiêm chủng phù hợp, bảo đảm không để sót ai thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng đầy đủ (kể cả mũi tăng cường), nhất là người có nguy cơ cao.

5. Tận dụng thời điểm “vàng” từ nay đến hết ngày 13/02/2022 để đưa học sinh tiếp tục trở lại học tập trực tiếp trong môi trường an toàn. Duy trì, phát huy tối đa hiệu quả cơ chế phối hợp, kênh liên lạc 24/7 chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác quản lý, theo dõi sức khỏe học sinh một cách thường xuyên, chủ động, chặt chẽ, có hệ thống. Tất cả các trường hợp học sinh, giáo viên, nhân viên trường học có biểu hiện ho, sốt, khó thở,… không đi đến lớp, tới trường và chủ động tự test nhanh hoặc liên hệ với cơ sở y tế để được xét nghiệm, tư vấn, hỗ trợ y tế kịp thời; tuyệt đối không để dịch lây lan diện rộng trong các cơ sở giáo dục; quyết tâm giữ vững hình ảnh Quảng Ninh là một địa phương điển hình trong 02 năm 2020, 2021 trong việc đưa học sinh tới trường học, lớp học an toàn, có kiểm soát để được hưởng nhiều nhất những lợi ích mang lại từ việc học trực tiếp.

6. Tập trung phục hồi mạnh mẽ ngành du lịch trong bối cảnh chủ động, linh hoạt thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tận dụng cơ hội mùa xuân để thu hút tối đa khách du lịch. Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các địa phương nơi có điểm du lịch, khu du lịch chủ động xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động, sự kiện tại các điểm du lịch, khu du lịch gắn với tăng cường kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để đón Nhân dân, du khách.

7. Tiếp tục củng cố năng lực y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, y tế học đường; tập trung nâng cao năng lực điều trị, giảm các ca bệnh chuyển nặng và giảm tối đa các trường hợp tử vong do dịch COVID-19; rà soát, hoàn thiện các phương án phòng chống dịch ở các cấp phù hợp với tình hình mới bảo đảm sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống nảy sinh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

8. Tăng cường thông tin, truyền thông, cảnh báo, định hướng dư luận để thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của người dân trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội và sinh hoạt hằng ngày, tiếp tục thực hiện nghiêm quy định 5K; trong đó đặc biệt lưu ý tuyên truyền những kết quả tích cực, nổi bật của Quảng Ninh trong phòng chống dịch COVID-19 từ đầu năm 2020 đến nay và diễn biến tình hình dịch bệnh tại mỗi thời điểm. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Truyền thông tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các địa phương triển khai có hiệu quả nội dung này.

9. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã phải theo dõi sát sao diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 những ngày sau Tết Nguyên đán trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; chú trọng tầm soát chủ động, xét nghiệm sàng lọc để xác định đúng cấp độ dịch theo hướng dẫn tại Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế để quyết định các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo cấp độ dịch, đảm bảo không để dịch lây lan, bùng phát dịch trên diện rộng; kết hợp hài hòa giữa các giải pháp chuyên môn y tế với các giải pháp hành chính, kinh tế - xã hội phù hợp với diễn biến, cấp độ dịch bệnh tại từng địa bàn và áp dụng linh hoạt các biện pháp bổ sung cụ thể cần thiết.

10. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch sơ kết 02 năm phòng, chống dịch COVID-19 từ tỉnh tới cơ sở nhằm đúc kết các kinh nghiệm thực tiễn và tiến hành rà soát, hoàn thiện các biện pháp, giải pháp đã triển khai hiệu quả, xác định chiến lược mới cho giai đoạn 2022 - 2023.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 51
Đã truy cập: 1001661