Đẩy nhanh chuyển đổi số toàn diện

15/02/2022 09:19

Xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, từng bước chuyển dần sang chính quyền số là nội dung được nhấn mạnh tại Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh. Cùng với những chủ trương, giải pháp phù hợp, Nghị quyết số 09-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về “Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” sẽ là động lực cho khát vọng phát triển Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về an toàn, an ninh mạng; mô hình mẫu về chuyển đổi số toàn diện cấp tỉnh.
Từ năm 2012 đến nay, Quảng Ninh đã "đi trước, đón đầu” trong khai thác cơ hội số, triển khai ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong cả hệ thống chính trị trên tất cả các lĩnh vực. Tỉnh đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai Đề án xây dựng chính quyền điện tử, Đề án triển khai mô hình thành phố thông minh. Với quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, đột phá, sáng tạo, đến nay tỉnh đã bứt phá trong cải cách hành chính, trở thành điểm sáng về xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.
Nghị quyết số 09-NQ/TU đưa ra quan điểm cụ thể là lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là con đường ngắn nhất để tạo đột phá phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, giữ vững và phát huy vai trò của một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc. Đồng thời, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản: Đến hết năm 2022, 100% người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và có kỹ năng số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và ra quyết định. Đến hết năm 2023, hoàn thành 100% số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được giải quyết thành công ở cả 3 cấp. Từ năm 2024, 100% hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC ở cả 3 cấp được số hóa để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử… Đến năm 2030, kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP của tỉnh; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%…

Báo Quảng Ninh điện tử https://baoquangninh.com.vn/nghi-quyet-so-09-nq-tu-hien...


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 98
Đã truy cập: 1001708