Nhiều nội dung hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

23/02/2022 19:08

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Ngày 26/8/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

1. Hỗ trợ công nghệ

2. Hỗ trợ thông tin

3. Hỗ trợ tư vấn

4. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực

- Hỗ trợ đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp

- Hỗ trợ đào tạo trực tuyến về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp

- Hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến

- Hỗ trợ đào tạo nghề

5. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp

6. Hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin doanh nghiệp

7. Hỗ trợ thủ tục đăng ký ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

8. Hỗ trợ lệ phí môn bài

9. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán

10. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

- Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung

- Hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ

- Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới

- Hỗ trợ công nghệ

- Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu

- Hỗ trợ về thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo

11. Hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

- Hỗ trợ đào tạo

- Hỗ trợ nâng cao năng lực liên kết sản xuất và kinh doanh

- Hỗ trợ thông tin, phát triển thương hiệu, kết nối và mở rộng thị trường

- Hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng

- Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng

12. Nội dung hỗ trợ lãi suất

Chi tiết tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 925
Đã truy cập: 907496