LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO QUY HOẠCH TỈNH QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

09/03/2022 13:45

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ; Quyết định số 479/QĐ-TTg ngày 07/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh);

Trên cơ sở Dự thảo Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được hoàn thiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có quyền và lợi ích liên quan đến Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu Dự thảo và các tài liệu kèm theo (Link tải về ở dưới), tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, gửi nhanh qua địa chỉ Quyhoachtinh.QN@gmail.com trước ngày 20/3/2022.

Mọi chi tiết liên hệ Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang (Sđt. 0912088508) và Đồng chí Hoàng Trọng hòa (Sđt. 09199.08288) – Tổ chuyên trách dự án lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Hồ sơ tài liệu: Hồ sơ gửi lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh - Google Drive


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 486
Đã truy cập: 969373