Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

22/03/2022 16:35

        Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

        Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch số 977/KH-KHĐT ngày 16/3/2022 triển khai thực hiện với mục đích: (1) Triển khai thực hiện kế hoạch phải bám sát mục tiêu, nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Bám sát các chủ trương, định hướng, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong phát triển chính quyền điện tử, thành phố thông minh, chính quyền số, chuyển đổi số; vận dụng phù hợp với thực tiễn của ngành, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; (2) Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung của Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030/

        Mục tiêu tổng quát của kế hoạch: (1) Triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư nhằm ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi, xây dựng nền hành chính hiện đại, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. (2) Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư và người dân hiểu rõ, nắm vững và sử dụng định danh điện tử trong các giao dịch hành chính, chứng minh nhân thân, dịch vụ công và thực hiện hiệu quả các nội dung của Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tệp đính kèm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 88
Đã truy cập: 1001698