V/v phê duyệt Đề án "Phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

25/03/2022 11:20

Ngày 18/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt Đề án "Phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" tại Quyết định số 685/QĐ-UBND, trong đó với mục tiêu: Hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên cơ sở lựa chọn sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh. Tổ chức sản xuất tạo ra sản phẩm được chứng nhận hữu cơ phù hợp với tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam, khu vực và thế giới; Nâng cao năng suất chất lượng hàng hóa, tăng giá trị và khả năng canh tranh của các loại nông sản thực phẩm của tỉnh; khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế của tỉnh, phát triển bền vững, gắn sản xuất với chế biến, nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

 

Tệp đính kèm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 25
Đã truy cập: 1001635