Phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025

26/03/2022 08:57

Ngày 15/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 353/QĐ-TTg về phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, trong đó:

Phê duyệt Danh sách 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc 12 tỉnh giai đoạn 2021 - 2025:

I. DANH SÁCH HUYỆN NGHÈO GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

 1. Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang;
 2. Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang;
 3. Huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang;
 4. Huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang;
 5. Huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang;
 6. Huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang;
 7. Huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang;
 8. Huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang;
 9. Huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang;
 10. Huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn;
 11. Huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;
 12. Huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang;
 13. Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng;
 14. Huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng;
 15. Huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng;
 16. Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng;
 17. Huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng;
 18. Huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;
 19. Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng;
 20. Huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn;
 21. Huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn;
 22. Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;
 23. Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai;
 24. Huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai;
 25. Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai;
 26. Huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái;
 27. Huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái;
 28. Huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên;
 29. Huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên;
 30. Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên;
 31. Huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên;
 32. Huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên;
 33. Huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên;
 34. Huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên;
 35. Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu;
 36. Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu;
 37. Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu;
 38. Huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu;
 39. Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La;
 40. Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La;
 41. Huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình;
 42. Huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa;
 43. Huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa;
 44. Huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa;
 45. Huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa;
 46. Huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
 47. Huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa;
 48. Huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An;
 49. Huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An;
 50. Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An;
 51. Huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An;
 52. Huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị;
 53. Huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế;
 54. Huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam;
 55. Huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam;
 56. Huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam;
 57. Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam;
 58. Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam;
 59. Huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam;
 60. Huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi;
 61. Huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi;
 62. Huyện An Lão, tỉnh Bình Định;
 63. Huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa;
 64. Huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa;
 65. Huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận;
 66. Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum;
 67. Huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum;
 68. Huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum;
 69. Huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai;
 70. Huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk;
 71. Huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk;
 72. Huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông;
 73. Huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông;
 74. Huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

II. DANH SÁCH XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG, VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

 1. Xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;
 2. Xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
 3. Xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
 4. Xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình;
 5. Xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình;
 6. Xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình;
 7. Xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình;
 8. Xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị;
 9. Xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị;
 10. Xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị;
 11. Huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị;
 12. Xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế;
 13. Xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế;
 14. Xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế;
 15. Xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế;
 16. Xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế;
 17. Xã Phú Gia, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế;
 18. Xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế;
 19. Huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;
 20. Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa;
 21. Xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận;
 22. Xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;
 23. Xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre;
 24. Xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre;
 25. Xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre;
 26. Xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre;
 27. Xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre;
 28. Xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre;
 29. Xã Tân Hưng, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre;
 30. Xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre;
 31. Xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre;
 32. Xã Vang Quới Đông, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;
 33. Xã Phú Long, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;
 34. Xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;
 35. Xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre;
 36. Xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre;
 37. Xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre;
 38. Xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre;
 39. Xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre;
 40. Xã An Qui, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre;
 41. Xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre;
 42. Xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre;
 43. Xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre;
 44. Xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang;
 45. Xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang;
 46. Xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang;
 47. Xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng;
 48. Xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng;
 49. Xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau;
 50. Xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau;
 51. Xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau;
 52. Xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau;
 53. Xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau;
 54. Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 433
Đã truy cập: 1334935