Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022

14/04/2022 14:14

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022; trong đó Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ.

Nội dung hỗ trợ của chương trình gồm: (1) Đào tạo nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; (2) Tư vấn, hỗ trợ xây dựng mô hình điểm về năng suất chất lượng và chuyển đổi số.

Để đăng ký tham gia chương trình trên, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh liên hệ Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ. Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi Thông báo số 08/TB-SKHCN ngày 01/4/2022 của Sở Khoa học Công nghệ “Về việc tham gia Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022” và biểu mẫu đăng ký tham gia (đính kèm)./.

Tệp đính kèm

Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 928
Đã truy cập: 905620