Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

20/04/2022 08:40

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 09/10/2020 “thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025”;  Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Chương trình hành động số 35-CTr/UBND ngày 08/02/2021 “thực hiện Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 09/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025”

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 400
Đã truy cập: 1529615