Tổng hơp giải trình ý kiến tham gia Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

26/04/2022 11:06

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lấy ý kiến về Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, tổ chức thực hiện giải trình, tiếp thu và chỉnh sửa hồ sơ quy hoạch tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh đăng tải toàn bộ thông tin liên quan đến việc giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia để các Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu, theo dõi./. 

Phòng Tổng hợp Quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 478
Đã truy cập: 969365