Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, công chức

27/04/2022 11:04

Với mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, thời gian qua, tỉnh tăng cường chấn chỉnh lề lối làm việc của đội ngũ CBCCVC. Đồng thời, tỉnh đã rà soát cắt giảm, đơn giản hoá các TTHC; ứng dụng CNTT trong tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp…

 

Cán bộ phường Yên Thanh (TP Uông Bí) nắm bắt tình hình đời sống của người dân.

Tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh quán triệt chủ trương, định hướng, yêu cầu trong công tác CCHC đối với đội ngũ CBCC làm nhiệm vụ giải quyết TTHC. Đặc biệt, yêu cầu CBCC làm việc tại các cơ quan, đơn vị có tần suất làm việc, tiếp xúc với nhiều với người dân và doanh nghiệp, như: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trung tâm hành chính công cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã thấm nhuần quan điểm và thay đổi tư duy từ quản lý sang phục vụ trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp. Các đơn vị, địa phương ban hành rõ các quy định nội bộ để làm công cụ quản lý CBCC; tổ chức đánh giá CBCC thường xuyên theo phương pháp chấm điểm hằng tuần, tháng, quý dựa trên kết quả hoàn thành khối lượng và chất lượng công việc của CBCC.

Các sở, ngành, địa phương tăng cường ứng dụng CNTT vào hoạt động hành chính; nâng cao tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng. Đồng thời, nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, nhằm hạn chế việc người dân, doanh nghiệp phải tiếp xúc trực tiếp với CBCC, tránh những tiêu cực có thể phát sinh.

Đồng bộ các giải pháp đã góp phần đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Quý I/2022, cấp tỉnh tiếp nhận, giải quyết 16.696 hồ sơ (trực tuyến chiếm 53%); cấp huyện tiếp nhận, giải quyết 146.769 hồ sơ (trực tuyến chiếm 80%); cấp xã tiếp nhận, giải quyết 74.613 hồ sơ (trực tuyến chiếm 40%).

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên theo đánh giá của tỉnh, trong quý I/2022, số hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn của một số đơn vị, địa phương còn tăng so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, cấp huyện chậm 2.991 hồ sơ; cấp xã chậm 1.250 hồ sơ, tập trung chủ yếu tại TP Hạ Long, TP Móng Cái, huyện Cô Tô.

Trong tháng 3 vừa qua, đoàn giám sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức giám sát thường xuyên, đột xuất không báo trước tại trung tâm hành chính công cấp huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã tại các địa phương Uông Bí, Đông Triều, Đầm Hà, Hải Hà. Qua giám sát, đoàn đã chỉ ra những bất cập: Công tác phối hợp giữa trung tâm hành chính công với một số phòng, ban, đơn vị liên quan đến việc bố trí cán bộ làm việc tại trung tâm hành chính công chưa đảm bảo; một số CBCC làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu trong xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp; năng lực sử dụng CNTT một số CBCC còn hạn chế, làm giảm hiệu quả trong kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin giải quyết TTHC...

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Phương Nam (TP Uông Bí) hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ TTHC.

Đoàn giám sát đã đề nghị các địa phương tăng cường chỉ đạo ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, cập nhật đầy đủ các TTHC trên trang dịch vụ công và thực hiện nghiêm quét hồ sơ tiếp nhận trên hệ thống. Đồng thời, mở các lớp tập huấn kỹ năng sử dụng, quản lý các hệ thống chính quyền điện tử cho CCVC, nhất là CCVC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; tuyên truyền, hỗ trợ người dân tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, nhanh chóng cụ thể hoá Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện.

UBND tỉnh mới ban hành Văn bản số 2135 về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, TTHC. Tỉnh đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các địa phương chấn chỉnh, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, TTHC cho tổ chức, công dân. Đối với những địa phương, đơn vị để xảy ra việc chậm, trễ hẹn trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp cần chấn chỉnh kịp thời; rà soát, tự kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện CBCC xử lý hồ sơ không đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

Cùng với đó, các đơn vị, địa phương tăng cường phổ biến, hướng dẫn tổ chức, cá nhận thực hiện truy cập hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC theo hình thức trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát việc chấp hành quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hoá công sở của CBCCVC làm việc tại Trung tâm. Đồng thời, giám sát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành; giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân và chấn chỉnh, xử lý ngay các trường hợp làm việc không đảm bảo quy trình, chất lượng.

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư trích theo Cổng thông tin điện tử https://baoquangninh.com.vn/


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 494
Đã truy cập: 1527366