Các mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư

09/05/2022 15:35

Qua công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực đầu tư trong giai đoạn vừa qua, nhận thấy, Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam còn lúng túng trong việc áp dụng các biểu mẫu văn bản, báo cáo liên quan thực hiện đầu tư.

Ngày 09/4/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT “Về việc Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư” để thi hành Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Đề nghị Nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân liên quan áp dụng các biểu mẫu của Thông tư.

Tệp đính kèm

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1115
Đã truy cập: 1245801