Điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

10/05/2022 10:42

Ngày 09/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1196/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Trong đó: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Mục 3 Phần II Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

“3. Mạng lưới khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và hệ thống cấp cứu 3.1. Mạng lưới các bệnh viện - Tuyển tỉnh:

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển: Nâng quy mô giường bệnh điều trị từ 1.000 giường bệnh lên 1.200 giường bệnh vào năm 2022, 1.300 giường bệnh vào năm 2025 và 1.500 giường bệnh vào năm 2030 (tăng quy mô giường bệnh cho Khoa điều dưỡng - Phục hồi chức năng, Khoa tim mạch, Khoa Nội tiết).

Bệnh viện Lao và Phổi (nay là Bệnh viện Phổi): Duy trì 200 giường bệnh và bệnh viện hạng II trong giai đoạn 2016 - 2020 và nâng quy mô lên 330 giường bệnh vào năm 2022”.

2. Sửa đổi mục 3.2 khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

“3.2. Chỉ tiêu giường bệnh đến năm 2022:

Chỉ tiêu giường bệnh: Giai đoạn 2016 - 2022 tăng số giường bệnh lên 8.070 giường bệnh (tăng 330 giường bệnh)”.

Phòng Khoa giáo Văn xã Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 790
Đã truy cập: 1333732