Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

07/06/2022 16:44

(MPI) - Trình bày Tờ trình của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại phiên họp bất thường của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã có Báo cáo và Tờ trình báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định ban hành chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kèm theo danh mục nhiệm vụ, dự án và mức vốn dự kiến bố trí từ Chương trình để Quốc hội cho ý kiến.

 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình. Ảnh: Quochoi.vn

Trên cơ sở các nội dung tại Báo cáo số 01/BC-CP và Tờ trình số 02/TTr CP của Chính phủ, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó quy định mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn và phân bổ vốn, các cơ chế đặc thù áp dụng cho dự án đầu tư công thuộc Chương trình và một số nhiệm vụ sử dụng vốn đầu tư phát triển; tăng chi từ nguồn ngân sách nhà nước tối đa với thời gian thực hiện chủ yếu trong 2 năm 2022 và 2023 để hỗ trợ, đầu tư các nhiệm vụ, dự án trong từng ngành, lĩnh vực gồm: Y tế; An sinh xã hội, lao động, việc làm, Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cấp vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch và Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; đồng thời giao Chính phủ căn cứ các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết, khẩn trương rà soát, hoàn thiện danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi phân bổ vốn.

Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trên cơ sở danh mục nhiệm vụ, dự án Chính phủ đã báo cáo Quốc hội các quy định về đối tượng, mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn và phân bố vốn tại Nghị quyết số 43/2002/QH15, chịu trách nhiệm thực hiện rà soát, đề xuất danh mục nhiệm vụ, dự án và mức vốn dự kiến bố trí từ Chương trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ, xem xét, quyết định thông báo tổng mức vốn, chi tiết danh mục và mức vốn dự kiến cho từng nhiệm vụ, dự án của từng Bộ, cơ quan trung ương và địa phương để làm căn cứ hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định.

Danh mục nhiệm vụ, dự án được đề xuất phải phù hợp với danh mục nhiệm vụ, dự án Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 01/BC-CP và Tờ trình số 02/TTr-CP ngày 02/01/2022; trường hợp có thay đổi, điều chỉnh phải giải trình | rõ lý do, có tính thuyết phục và khả thi, làm rõ cam kết bố trí vốn của địa phương đối với các dự án có trách nhiệm tham gia của ngân sách địa phương, bảo đảm hiệu quả, khả thi và hoàn thành dự án theo quy định.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, trên cơ sở kết quả rà soát và đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã thông báo tổng mức vốn, chi tiết danh mục và mức vốn dự kiến cho từng nhiệm vụ, dự án của từng Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tại Văn bản số 450/TTg-KTTH ngày 20/05/2022 cho 113 nhiệm vụ, dự án (chưa bao gồm lĩnh vực y tế và 04 dự án đường cao tốc, quốc lộ thuộc lĩnh vực giao thông; các bộ, cơ quan trung ương đề xuất không bố trí vốn từ Chương trình nên không đủ điều kiện thông báo vốn) để làm căn cứ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Luật Đầu tư công; đồng thời yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phải hoàn thành thủ tục đầu tư dự án chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo (không bao gồm dự án quan trọng quốc gia; dự án nhóm A của Bộ Giao thông vận tải), báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với danh mục nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư (đã phê duyệt chủ trương đầu tư) để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi phân bổ vốn.

Đối với khoản hỗ trợ lãi suất thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại cho một số ngành, lĩnh vực quan trọng, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi; cho vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân mua, thuê và thuê mua, Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương xây dựng phương án phân bổ chi tiết cho các ngân hàng thương mại theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Đối với các dự án thuộc lĩnh vực y tế, giao thông chưa đủ điều kiện thông báo vốn nêu trên, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục khẩn trương rà soát, đề xuất danh mục và mức vốn cụ thể có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, bảo đảm hiệu quả đầu tư, phù hợp với mục tiêu, định hướng, nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn và phân bổ vốn tại Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án và tiếp tục rà soát, cắt giảm số dự án chưa thực sự cần thiết, cấp bách, không hiệu quả để bố trí vốn có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, manh mún, chia cắt, kéo dài; ưu tiên tập trung vốn cho các dự án quan trọng, cấp thiết, có tác động lan tỏa lớn, có khả năng giải ngân nhanh và hấp thụ ngay vào nền kinh tế, phù hợp với quy hoạch, sử dụng vốn hiệu quả, bảo đảm khả năng cân đối vốn để hoàn thành dự án trong giai đoạn 2022-2025; các dự án phải bảo đảm thủ tục đầu tư theo quy định.

Việc quyết định danh mục và phân bổ mức vốn cho từng nhiệm vụ, dự án cụ thể thuộc Chương trình chỉ được thực hiện sau khi Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị quyết số 43/2022/QH15./.

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư trích theo Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư: https://www.mpi.gov.vn/


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 923
Đã truy cập: 907494